มหาสารคาม

ฝนทิ้งช่วง!! “มงคลกิตติ์” ลงพื้นที่มหาสารคาม รับฟังปัญหาภัยแล้ง แนะชาวบ้านทำธนาคารน้ำใต้ดิน

July 20, 2019

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รับฟังปัญหาและผลกระทบของเกษตรกรชาวนา ในเรื่องของน้ำ ช่วงที่ฝนทิ้งช่วง เมื่อวันที่ 20 ก.ค.62 ที่ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าว ซึ่งได้ผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ขาดแคลนน้ำ ข้าวที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายกว่า 30เปอร์เซ็น และได้เดินทางไปที่บึงกุย หรือสะดืออีสาน ที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 2750 ไร่ จุน้ำได้ 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนชาวบ้านสามารถลงไปเดินได้ ทางด้านนายมงคลกิตติ์ แนะอยากให้ชาวบ้านทำธนาคารน้ำใต้ดิน ที่จะช่วยให้เราสามารถกักเก็บน้ำ ทั้งน้ำฝนหรือน้ำจากแหล่งน้ำ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง และจะนำเรื่องเข้าไปปรึกษาหารือในสภาอยากให้แก้ปัญหาให้ได้ในระยะยาว ไม่ใช่การแก้ปัญหาแค่ชั่วคราว ซึ่งจะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ส่วนสถานการณ์แม่น้ำชีเวลานี้ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต ตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 80 กิโลเมตร ตั้งแต่ อ.เชียงยืน โกสุมพิสัย กันทรวิชัย และอำเภอเมือง บางช่วงสามารถเดินข้ามได้ ขณะที่ปริมาณน้ำแม่น้ำชีบริเวณหน้าฝายวังยางต่ำกว่าระดับกักเก็บ ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร […]

Read More

เตือน!! เหลืออีก 20 วัน ประปามหาสารคามเข้าวิกฤติ แม่น้ำชีแห้งขอด ในรอบ 10 ปี(คลิป)

July 19, 2019

วันที่ 19 ก.ค.2562 นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ประปามหาสารคามดูแลทั้ง 5 อำเภอ (อำเภอเมือง อ.บรบือ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย และ อ.กุดรัง) หากใน 20 วันนี้ ยังไม่มีฝนตกลงมาเติม ระบบประปาอาจเข้าขั้นวิกฤติ เพราะน้ำดิบ ที่ผันมาสำรองไว้สำหรับผลิตประปา ถูกแย่งสูบระหว่างทาง ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะยังมีการลักลอบสูบน้ำจากแม่น้ำชีของแพสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ อบต.เพื่อไปเลี้ยงต้นข้าวที่จะตาย ทางเราก็วอนให้เลิกสูบแต่ก็ไม่หยุดสูบ ทำให้น้ำประปามหาสารคามวิกฤติแน่ ถ้าหากแม่น้ำชีระดับน้ำลดอย่างน้อยวันละ 3 เซนติเมตร ประเมินแล้วอย่างน้อยที่สุดน้ำประปาอยู่ได้ 20 วัน แต่วันนี้ถูกดูดลงไปวันละ 15 ซม.ที่โรงสูบน้ำแรงดันต่ำมีท่อสูบ 3 หัว แต่จะต้องหยุดสูบ 2 หัวเนื่องจากน้ำอยู่เหนือหัวสูบแค่ 30 ซม. จะสูบแค่หัวเดียว ที่มีอัตราอยู่ที่ 1200 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ถ้าถึงขั้นที่น้ำไม่มีให้สูบก็คงต้องเปิดการใช้น้ำประปาให้เป็นเวลา ไม่เฉพาะแม่น้ำชีเท่านั้น ที่แห้งขอด แม้แต่แหล่งน้ำกักเก็บ […]

Read More

แล้งหนักมาก!! ในรอบ 10 ปี การประปามหาสารคาม เตือน! ใช้น้ำอย่างประหยัด แม่น้ำชีเริ่มแห้งขอด(คลิป)

July 18, 2019

ประปาเตือนใช้น้ำอย่างประหยัด น้ำต้นทุนในการผลิตเหลือน้อย เพราะแม่น้ำชีเริ่มแห้งขอด จากสถานการณ์ภัยแล้งกำลังหนักมากในรอบ 10 ปี จนต้องต่อท่อดูดน้ำดิบลงไปให้ลึกกว่าเดิม เพื่อนำมาผลิตประปา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 สถานการณ์ภัยแล้งกำลังหนักมากในรอบ 10 ปี และระดับแม่น้ำชีมีการแห้งขอด และลดระดับเร็วมากตอนนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ยังทำการสูบจ่ายน้ำและผลิตน้ำตามปกติแต่ว่ากำลังการผลิตจะลดลงมาก เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่น้อยลงจนทำให้การสูบจ่ายน้ำไม่สามารถสูบจ่ายได้ตามปกติเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้พื้นที่ที่อยู่ปลายสาย ของท่อเมนจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามไหลอ่อนและไม่ไหลบางพื้นที่ ตอนนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการต่อท่อทางดูดของท่อสูบน้ำดิบลงอีกและได้ประสานงานไปทางชลประทานเบื้องต้นทางชลประทานจะยังคงจ่ายน้ำให้กับทางการประปาเพื่อ ผลิตน้ำประปาได้อยู่. ถ้าหากไม่มีเกษตรกร ที่อยู่บริเวณต้นน้ำทำการสูบน้ำ ไปใช้ในการเกษตรหมดก่อนก็จะยังคงสามารถที่จะยังผลิตน้ำประปาในการอุปโภคและบริโภคได้ต่อไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม, บรบือ, อ.โกสุมพิสัย, อ.กันทรวิชัย และ อ.กุดรัง รวมจำนวนผู้ใช้น้ำกว่า 24,000 ราย จึงอยากขอรณรงค์ให้ช่วยกัน ประหยัดน้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้หากเกิดเหตุ สุดวิสัย แม่น้ำชีลดลงเร็วมาก มองเห็นสันดอนกลางลำน้ำชี ไม่เห็นมาหลาย10 ปี ปีนี้มีโผล่มาให้เห็น ขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดมหาสารคาม ช่วงบริเวณสถานี E8A อ.เมืองมหาสารคาม อัตราการไหลเป็น 0 […]

Read More

นาข้าวแห้งตาย!! ฝนหลวงภาคอีสาน บินสำรวจวาปีปทุม แจงสภาพอากาศยังไม่พร้อม รอเวลานิดนึง

July 14, 2019

ฝนหลวงภาคอีสานบินสำรวจอำเภอวาปีปทุม หลังฝนไม่ตกกว่า 2 เดือน นาข้าวแห้งตายเป็นบริเวณกว้างกว่า 5 หมื่นไร่ น้ำอุปโภคบริโภคไม่มี เดือดร้อนไม่น้อยกว่า 10 ตำบล 69 หมู่บ้าน ฝนหลวงได้เข้ามาช่วยเหลือ แต่ต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสำรวจผืนนา ลงพื้นที่และพบชาวนา ที่ทำเรื่องร้องขอให้กรมฝนหลวงเข้าไปทำฝนเทียม เนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ทำให้ต้นข้าวที่หว่านเฉาตายไปแล้วจำนวนหนึ่ง คิดเป็นพื้นที่กว่า 50,000 ไร่ ทางชาวบ้านอำเภอวาปีปทุม ได้ทำพิธีการขอฝนในแบบโบราณ โดยการแห่นางแมวขอฝน ได้นำตุ๊กตาแมวมาแห่ ได้มีการฟ้อนรำของชาวบ้าน และมีพราหมณ์มาทำการสวดพิธีในการเพื่อขอให้ฝนตกลงมา ตามความเชื่อของชาวบ้าน จากนั้นจึงได้เข้าห้องประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรับทราบปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน ในอำเภอวาปีปทุม ในพื้นที่ต่างๆ จากที่ ปภ. ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก ศรีสะเกษ […]

Read More

ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน

July 13, 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมในงาน เริ่มจากการบรรเลงเพลงต้อนรับน้องใหม่ วง MSU symphony orchestra & MSU Chorus และการบรรยายสาระสำคัญจากหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ โรงพยาบาลสุทธาเวช […]

Read More

วงแตก!! ฝ่ายปกครองมหาสารคาม บุกจับนักพนันบั้งไฟ กลางทุ่งนา อ.นาเชือก อ้างจุดตามประเพณี!?

July 12, 2019

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอนาเชือกลงพื้นที่ วางแผนจับกุมการลักลอบจัดให้มีการจุดบั้งไฟและมีลักษณะเล่นการพนัน ที่บ้านหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่ว่ามีเซียนพนันบั้งไฟต่างถิ่นจำนวนกว่า 500 คน ได้มาทำการจุดบั้งไฟและลักลอบเล่นการพนัน โดยแต่ละค่ายจะชื่อบั้งไฟ เช่น บักแต่งโม 2-พระจันทร์ลอยฟ้า-ฟ้าทนง -อบต.เล็ก เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบรถยนต์และกลุ่มคนจำนวนมาก กำลังนั่งดูการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า นอกจากนั้นยังมีเซียนพนันกำลังเล่นการพนันกันอย่างสนุกสนาน แต่เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่นักพนันต่างวิ่งหลบหนีลงทุ่งนาไปคนละทิศละทาง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัว ผู้จัดไว้ได้ 3 คน คือนายสมัย บุญโพธิ์ อายุ 48 ปี ที่อยู่ 39 ม.2 ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม นายสุวรรณ สีอั่ง อายุ 59 ปี ที่อยู่47 ม.11 ต.หนองเรีอ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม และนายนิคม เกลาเกลี้ยง อายุ 54 ปี […]

Read More

ใกล้เข้าพรรษา!! มหาสารคาม ตรวจเข้มสถานบันเทิง ไม่พบสารเสพติด-อายุต่ำกว่า20 !?

July 12, 2019

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 11 ก.ค.62 โดยการอำนวยการของนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณัฐการ สุรมณี นายวีระยุทธ ทุมดี ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. บูรณาการร่วมตำรวจ สภ.เมืองฯ/ทหาร กกล.รส.จ.มค./สาธารณสุขอำเภอ/สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม/ชุด ชรบ.ต.เกิ้ง ร่วมกันตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบริการ/สถานประกอบการต่างๆ ในเขตท้องที่ดังนี้ 1.ตรวจตราสถานบริการ(ตะวันแดงสาดแสงทอง, ไฮโซตะวันผับ, แก้วกานต์ไนท์คลับ) เพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.สถานบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเข้มงวดมิให้มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาด 2.สุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานและนักเที่ยวที่เข้าใช้บริการในสถานบริการทั้ง 3 แห่ง จำนวน 44 ราย ผลไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด 3.ตรวจตราสถานประกอบการร้านจำหน่ายสุรา 4 แห่ง 4.แจ้งหนังสือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 16และ 17 กค 62 5.กำชับผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด //อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Read More

ระทึก!! ฝ่ายปกครองมหาสารคาม ไล่ล่าจับแก๊งตัดไม้พะยูง ดอนปู่ตา(คลิป)

July 11, 2019

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 62 นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด มหาสารคาม ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม จากที่มีผู้ร้องเรียนการลักลอบตัดไม้พยุง ที่ป่าสาธารณะดอนปู่ตา บ้านนาภู หมู่ที่ 4 ตําบลแกดํา อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบเห็นตอไม้ 2 ตอ และร่องรอยการตัดไม้พยุงบริเวณต้นข้างยุ้งข้าวกลางหมู่บ้าน จึงได้สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ทราบว่าใครมาตัด แต่เมื่อ 2 วันก่อนก็เพิ่งโดนลักลอบตัดไป ตอนดึก 2 ต้น ในดอนปู่ตา มีทั้งหมด 5 ต้น ตอนนี้ไม่มีไม้พยุงเหลือแล้วช่วงบ่ายได้ยินแต่เสียงเลื่อย จากนั้นก็เห็นแต่ได้รถบรรทุก 6 ล้อ มาขนไม้พยุงได้วิ่งออกไปตามเส้นทางบ้านนาภู ไปบ้านสระแก้ว ตําบลงัวบา อําเภอวาปีปทุม จึงได้ทำการติดตามไปยังเส้นทางดังกล่าว จนสามารถไปดักจับได้ที่ สี่แยกไฟแดงหน้าอำเภอวาปีปทุม เป็นรถบรรทุก 6 ล้อที่มีเครนในตัว ทะเบียน 81-9330 กาฬสินธุ์ พบไม้พยุงอยู่ในกระบะรถ จํานวน […]

Read More

ฝนตกน้อย!! ฝายวังยางเห็นสันดอนทราย แม่น้ำชี มหาสารคาม แล้งหนักในรอบ 10 ปี

July 10, 2019

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงต้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะได้อิทธิพลจากพายุมูน แต่ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม กลับมีฝนตกลงมาไม่มาก จึงไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำชีให้สูงขึ้น ทำได้เพียงสร้างความชุ่มชื้นให้กับนาข้าว ช่วยยืดระยะเวลาต้นข้าวไม่ให้แห้งตายได้อีกระยะเท่านั้น โดยที่ท้ายเขื่อนวังยาง มีเนินทรายและเนินหินโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจน และโผล่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งล่าสุดเขื่อนฝายวังยางมีปริมาณน้ำกักเก็บแค่ 16.35ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ำกว่าระดับปกติที่อยู่ 33 ล้าน ลบ.ม จึงได้ทำการปิดประตู ระบายน้ำอย่างสนิทจำนวน 5 บาน และยังยกประตูระบายน้ำ 1 บานขึ้น 1 ซม เพื่อทำการพร่องน้ำ ออก 0.065 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนมีน้ำต่ำกว่า 5.61 ซม. จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีสายหลักในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ที่ไหลผ่านระยะทางกว่า 125 กม พบว่าระดับน้ำแม่น้ำชีเริ่มปริมาณลดลงไปเรื่อย ที่ อ.โกสุมพิสัย ต่ำกว่าตลิ่งถึง 10.27 เมตร เพราะฝนตกมาน้อยเลยและน้ำต้นทุนที่เขื่อนอุบลรัตน์ ก็มีปริมาณน้ำที่ใช้การได้แค่ 2.19 ล้าน ลบ.ม.หรือ […]

Read More

โซเชียลชื่มชม!! สาวนร.วาปีปทุม พร้อมเพื่อน ช่วยเหลือคุณตาวัย 62 พาไปล้างแผลที่รพ.

July 9, 2019

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำความดีได้ โดยการเป็นผู้ให้ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 ผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ เฟิร์น’น คลอรีน โพสต์ภาพเหตุการณ์ ที่ได้ช่วยเหลือคุณตาท่านหนึ่ง ที่ ตลาด อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยระบุว่า “#เราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะและผู้ชนะที่แท้จริงต้องไม่ย่อท้อรู้จักอดทนรอวันที่ชัยชนะจะมาถึง” 😔😂😢 ใครขับรถผ่านก็เคยเห็น เราเคยซื้อของกินไปไห้ตาเป็นบ่อยๆ เห็นเกือบทุกวัน เข้าตลาดตอนดึกก็เห็น เช้าก็เห็น เห็นเป็นประจำ พวกเราเลยตัดสินใจเข้าไปสอบถามตา ตาน่าสงสารมากกกกเลย😣😢 วันนี้พวกเรา5คนได้ซื้อของมาไห้ตา เลยได้สอบถามว่าตาเป็นใครมาจากไหน ? ตาชื่อ นายหวานหอม อายุ62ปี ตาเป็นคนที่บ้านบัวค้อ มามีครอบครัวอยู่ที่วาปี แล้วมีบุตร2คน ลูกของตาได้เสียชีวิตทั้ง2คนแล้ว ตาเคยโดนรถชน ขาหักแล้วมีบาดแผลตามขา เดินไม่ค่อยได้ น่าสงสารมากเลย เลยพาตาไปโรงพยาบาล ไปล้างเเผลไปฉีดยา เเล้วไปส่งตาที่บ้าน ตายิ้มไห้พร้อมกับคำพรว่า #ขอบใจหลายๆเจริญๆเด้อลูก😔😢 “คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกในสิ่งที่จะเป็นได้” สู้ๆนะค่ะคุณตา เป็นกำลังไห่เสมอ หายไวๆนะค่ะ😊💜☺️ #ความเลวเฮากะมีความดีเฮากะมีคือกัน😂🤟🏻💙 #พวกหนูช่วยเหลือตาได้เเค่นี้จริงๆค่ะ #พวกเราทำด้วยใจจริงๆ #ไม่ได้สร้างกระแส #จะพยายามมาเยี่ยมบ่อยๆนะค่ะ 😂👌🏻💓 😊☺️🤟🏻💜💓

Read More