Breaking News

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอาด้วย!! นิสิต.มมส ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอนกกต. ตร.ตรวจสอบความเรียบร้อย

April 1, 2019

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส ได้มีนิสิตทยอยกันมาร่วมลงลายชื่อ เพื่อถอดถอน คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ซึ่งการตั้งโต๊ะล่ารายชื่อเพื่อยื่นถอดถอน กกต. ของนิสิต มมส ในวันนี้ ทุกคนล้วนมีความเห็นร่วมกันว่าการกระทำของ กกต.เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งที่ควรวางตัวเป็นกลาง โดยที่ล่าสุด กกต.ได้ออกมาแถลงข่าวถึงผลการนับคะแนน ที่คะแนนของพรรคการเมืองบางพรรคเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล และ กกต.ก็ตอบว่าเกิดจากบัตรเขย่ง ทั้งนี้ได้มีนิสิตโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ ตร. ออกมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของการลงชื่อถอดถอน กกต. ดังกล่าวด้วย  โดยระบุว่า มาทำไมหรอพ่อ? หนูแค่มาลงชื่อถอดถอนเอง 55555 . มาตรวจสอบความเรียบร้อยเฉยๆ นิสิตไม่ทำอะไรรุนแรงหรอก 💕🙏🏻 . ใครจะไปลงชื่ออย่าลืมนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะ #กกต. #โป๊ะแตก

Read More

ด่วน!! องค์การนิสิต มมส แถลงการณ์ จี้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงผลคะแนนการเลือกตั้ง

March 29, 2019

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด โดยระบุว่า แถลงการณ์องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีข้อผิดปกติเกิดขึ้นหลายประเด็นในหลายเขตการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนอกราชอาณาจักร (ประเทศนิวซีแลนด์) ความล่าช้าของการนับคะแนนเสียง จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งยังไม่มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนและสังคม รวมถึงนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งไปโดยปริยาย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจต่อประเด็นปัญหาข้างต้นมาโดยตลอด ว่าอาจจะส่งผลกระทบบานปลายสู่ความขัดแย้งต่อประชาชนและสังคม รวมถึงการก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันเสียหายต่อประเทศชาติ ในนามองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเป็นการเร่งด่วน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนี้ ๑.ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรค หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด ๒.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงต่อสาธารณชน รวมถึงให้มีการ ชี้แจงที่ชัดเจนถึงที่ไปที่มาของผลคะแนนที่มีการเพิ่มหรือลดลง โดยทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่สามารถชี้แจงและตอบคำถามต่อปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยุติบทบาทของตน […]

Read More

ยิ่งใหญ่!! มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สืบสานประเพณี “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2562”

March 26, 2019

วันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 โดยในเวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชบุญผะเหวด ลำเรื่องต่อกลอน โดยคณะศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า บุญผะเหวด […]

Read More

ด่วนที่สุด!!โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง (11-29 มี.ค.)

March 13, 2019

ประกาศ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -Suddhavej Hospital รับสมัครงานหลายตำแหน่ง คลิกอ่านรายละเอียดเลย!! 1.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนคลินิก1 อัตรา 2.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) 1 อัตรา 3.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 4.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน-ซักฟอก 1 อัตรา 5.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 6.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 7.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเวชระเบียน) 1 อัตรา 8.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 9.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มี.ค.2562  ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ในเมือง) ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม […]

Read More

ยกเลิกเปิดเทอมอาเซียน!! มมส. เห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563

March 11, 2019

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปรับเวลาของการเปิดภาคเรียนของไทย เพื่อให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของประเทศสากลทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอุดมศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และนักศึกษา หรือการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดอาเซียน รวมไปถึงสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้สะดวกเมื่อปฏิทินการศึกษาตรงกัน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของ มมส ค่อนข้างมาก ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนจากแบบอาเซียนเป็นแบบเดิม คือเปิดเรียนเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษา วิจัย ในปี 2560 ของนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยได้สอบถามกลุ่ม นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

Read More

คืนอำนาจให้ประชาชน!! กลุ่มนิสิต มมส แถลงการณ์ ชูป้ายหยุดยื้อ! หยุดเลื่อนเลือกตั้ง!

January 21, 2019

เมื่อเวลา 15:00 น. วันที่ 21 ม.ค.62 กลุ่มนักกิจกรรม นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนกว่า 50 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายหยุดยื้อหยุดเลือนการเลือกตั้ง การขอคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง ภายในตึกในคณะการเมืองการปกครอง และได้มาอ่านแถลงการณ์ที่หน้าบริเวณคณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กระทำปฏิวัติรัฐประหาร โดยการยึดอำนาจของประชาชนเมื่อปี 2557 โดยได้ให้คำมั่นว่าจะคืนการปกครองประชาธิปไตยให้โดยเร็ว แต่แล้ว คสช. ก็ผิดำพูดเลื่อนวันเลือกตั้งมาไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งแล้ว แม้ในกระทั่งในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นการขัดขวางการกลับสู่ประชาธิปไตยและเป็นการโกหกประชาชนโดยเจตนา ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า คสช.มีเจตนาจะอยู่ในอำนาจต่อไป พวกเราในฐานะกลุ่มนักกิจกรรม และนิสิต มมส. และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่มีการตื่นตัวในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยมีความกังวลต่อท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ออกไปซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของรัฐบาล คสช. การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความสั่นคลอนในความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและประเทศไทย ทำลายความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้พวกเรากลุ่มนักกิจกรรม มมส. และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. […]

Read More

“เจ้าชายอากิชิโน”แห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ม.มหาสารคาม

December 13, 2018

เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10:15 น. เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จไปยังอาคารเฉลิม-พระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร นิสิต และนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานถวายแด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ด้วยพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา ด้วยพระวิริยะ และอุตสาหะ ทรงมีผลงานพระนิพนธ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทรงเปี่ยมด้วยพระเกียรติคุณเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก เจ้าชายอากิชิโน ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสัตววิทยา จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และ […]

Read More

แฉ!! ช่างแต่งหน้าคนดังมักง่าย บัณฑิตหน้าลอย-ผมมันเยิ้ม รับปริญญา ม.ดังสารคาม

December 5, 2018

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็น ช่างแต่งหน้า ทำผม ได้โพสต์ตำหนิเพื่อนร่วมอาชีพ ระบุว่า รีวิวความมักง่าย ของช่างแต่งหน้า-ทำผม ของการ รับปริญญา บัณฑิต มมส. ปีนี้ ลูกค้าเอาเงินจ้างคุณ คุณต้องดูแลให้ดีที่สุด ใจเค้าใจเรา อย่างน้อยจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต้องสูงกว่านี้ กว่าจะใช้คำว่าช่างได้ไม่ใช่ใครจะใช้ก็ได้ โปรไฟล์ สวยหรู กรุณาศึกษาขอดูงานจริงก่อนตัดสิ้นใจ แต่งนะครับ นี้คือ อุทาหรณ์ สอนใจของลูกค้า ไม่ได้มีเจตนาจะประจานใครแต่อย่างใด งดดราม่านะครับ ลงไว้เพื่อเป็นวิทยาทานของลูกค้า ให้ข้อคิดในทางที่ดีทั้งช่าง และ ลูกค้านะครับ ปล.เค้าบอกว่าเค้าคือช่างที่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และ เรียนทำผมจากอาจารย์ชื่อดัง

Read More

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 -2561 บัณฑิต 7,939 คน

December 4, 2018

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพนานัปการ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะอันสูงยิ่ง และพระราชจริยวัตรอันเพียบพร้อมสมบูรณ์ส่งผลให้การพัฒนางานอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนเป็นงานที่ยากและต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานนั้น เกิดบรรลุผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และพระสงฆ์ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูน ทองคำ คือ พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ […]

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

December 4, 2018

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพระราชอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 […]

Read More