มมส

ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน

July 13, 2019

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก กิจกรรมในงาน เริ่มจากการบรรเลงเพลงต้อนรับน้องใหม่ วง MSU symphony orchestra & MSU Chorus และการบรรยายสาระสำคัญจากหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ โรงพยาบาลสุทธาเวช […]

Read More

พร้อมแล้ว!! พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มมส อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สวย โดดเด่น เป็นสง่า

November 29, 2018

ปีนี้นับเป็นปีแรก ที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้กำหนดจัดที่อาคารหอประชุมหลังใหม่ คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สามารถอำนวยความสะดวก และเกิดความประทับใจกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนญาติและผู้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ภาพ : รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส และอภิราม ทามแก้ว ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง ที่มา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Read More

มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

October 31, 2018

ผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ นำโดย พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะ ลงตรวจพื้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา […]

Read More

คืบหน้า!! มมส เร่งปรับภูมิทัศน์ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง)

October 25, 2018

มมส กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง) วันที่ 25 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 2,500 ตารางเมตร เพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ภาพ : ยศนนท์ ศรีวิจารย์ และจิรศักดิ์ วงพรมบุตร ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ ที่มา : กองอาคารสถานที่

Read More

คนจริง2018!! อาจารย์ ม.มหาสารคาม รำลึก 14 ตุลา คนเดียว ตร.ยืนมองใกล้ชิด!?

October 14, 2018

วันที่ 14 ต.ค.61 เนื่องในโอกาสวันที่ 14 ตุลาคม ครบรอบ 45 ปีของการลุกขึ้นสู้อำนาจเผด็จการทหาร หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมรำลึก โดยเฉพาะที่ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ในวันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี ภาพเหตุการณ์น่าสนใจ โดยเป็นการรำลึกของ ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ อาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม ที่ได้จุดเทียนรำลึกเหตุการณ์คนเดียว โดยในภาพมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ ยืนดูอยู่ใกล้ๆ มีผู้แชร์ภาพดังกล่าวต่อเป็นจำนวนมาก “สืบสานเจตนารมณ์ 14 ตุลาทำกิจกรรมคนเดียว มี 3 คนในครอบครัวช่วยดูและถ่ายรูปให้ พอจุดเทียนเสร็จก็พูดบอกลูกชายซึ่งเกิดวันที่ 14 ตุลาให้รู้ความสำคัญของ 14 ตุลาในประวัติศาสตร์ไทย เผื่อลูกจะได้รักประชาธิปไตยและรังเกียจเผด็จการ” ผศ.ดร.วินัย ระบุ

Read More

ขนหัวลุก!! เรื่องเล่าในวันวาน 4 สถานที่สุดเฮี้ยน ตำนานหลอน ม.สารคาม

October 6, 2018

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส.  ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองของการศึกษา ” เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ใครจะรู้ว่าพื้นที่ของรอบรั้วมหาวิทยาลัยนี้เคยมี ตำนานหลอน ที่เล่าขานกันมานักต่อนักแล้ว…. วันนี้แอดมิน รวบรวม 4 เรื่องราว ตำนานหลอน สุดเฮี้ยนมาให้ชาว มมส. ได้อ่านกัน ใครเคยเจอมาเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะ! ตำนานหลอน 4 สถานที่สุดเฮี้ยน 1. ตายคาลิฟท์ตึก RN เรื่องมันเกิดตอน ช่วงปิดเทอมในช่วงซัมเมอร์เมื่อ 20 กว่าปีมาแล้ว มีนักศึกษาหญิงคนหนึ่ง ได้ลงลิฟท์ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มกว่าๆ หลังจากสอบเสร็จในวิชาสุดท้ายจากชั้น 7 ของตึกที่เรียนรวม ทำให้นักศึกษาตัดสินใจลงลิฟท์แทนการขึ้นลงบันไดเพื่อจะกลับบ้าน ในขณะเดียวกัน รปภ.ที่เฝ้าดูแลตึกนี้ได้กดสวิชต์ตัดไฟ เพราะคิดว่านิสิตได้ลงมาจากตึกจนหมดแล้ว ทำให้ไฟในลิฟท์หยุดชะงักนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวได้ติดอยู่ในลิฟท์และขาดอากาศหายใจ เสียไปในที่สุด ช่วงเวลาเปิดเทอมการเริ่มต้นในการศึกษาถือว่าเป็นข่าวที่ดังในรอบหลายๆ ปีเพราะศพของนักศึกษาหญิงคนดังกล่าวถูกติดแหง็กอยู่ในลิฟท์จนแห้ง หลังจากพิสูจน์หลักฐานพบว่า ช่วงเวลาที่นักศึกษาคนดังกล่าวติดอยู่ในลิฟท์เป็นเวลา ถึง 3 เดือนในวันสุดท้ายของการสอบ ตลอดระยะเวลาไม่มีใครสอบว่ามีนิสิตติดในลิฟท์ […]

Read More

เศร้าสลด!! นิสิต ปี 1 ม.ดังมหาสารคาม ขี่จยย. ชนต้นไม้ เสียชีวิต

September 21, 2018

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 ผู้ใช้เฟสบุ๊คโพสต์เหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนิสิต มมส. จนทำให้เสียชีวิต เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยระบุว่า #RIP พึ่งก้าวเข้ามาในรั้วมหาลัยได้ไม่กี่เดือน แล้วน้องก็เดินจากไปในวันที่ฟ้ามืด #พวกเราทำเต็มที่เเล้วครับ ! 03.48 น. วันที่ 21 ก.ย.61 จยย.ชน ต้นไม้ หน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. บาดเจ็บ ชาย 1 ราย นิสิต ปี1 คณะสาสุข ไม่รู้สึกตัว ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ ณ ที่เกิดเหตุ ประสานทีมเเพทย์นำส่ง รพ.มหาสารคาม และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติๆของน้องด้วยครับ #กู้ชีพนครินทร์ มมส. #กู้ชีพสุทธาเวช #กู้ภัยเอ็งเต็กตึ๊งมหาสารคาม ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายศุภกฤต ประจันตะเสน อายุ 19 ปี ภูมิลำเนาบ้านเก่าน้อย ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Read More