ไม่ใช่มาลาเรีย!! สธ.มหาสารคาม แจง นร.สาวเสียชีวิต เพราะเป็นโรคไข้เลือดออก

จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Social Media ประกาศ นักเรียนหญิง ม.6 ร.ร.บรบือ เสียชีวิตจากไข้มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ ป่วย1สัปดาห์ ตาย (ป่วย 2 วันช้อคช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หิ้วปีกเดิน,เป็นจ้ำๆตามลำตัว,ไตวาย,นักเรียนทั้ง บร.และ บค.ร่วมบริจาคช่วยกันเพื่อถ่ายเลือดทั้งร่าง แต่ก็ช่วยไม่ได้) รพ.สารคาม วิเคราะห์อาการ2วันไม่ได้เรื่องส่งต่อศรีนครินทร์ ช่วยไม่ได้เชื้อไปเร็วมาก _ ข้อเตือนใจ อย่าปล่อยให้ยุงกัด ป่วยรีบไปหาหมอที่เชื่อถือได้ วินิจฉัยโรคเป็น,ถูก _นักเรียนที่เสียชีวิตอยู่บ้านสองห้อง_ฮ่องน้อยแถวๆโรงแป้งมันฯบรบือ _ขณะนี้คนที่นี้อาการหนัก 3คน อาการพึ่งเริ่มอีก 6 คน บอกต่อด้วย

ล่าสุดเมื่อเวา 13.00 น.ของวันที่ 16 ส.ค. 62 จากกรณีดังกล่าว ว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียสายพันธุ์ใหม่นั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ป่วยตามที่อ้างถึง เป็น ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 16 ปี กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ถูกส่งตัว จากศูนย์ฝึก ร.ด. ของ มทบ.26 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 2 สิงหาคม 62 ด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่น ตั้งแต่วันที่ 31 กค 62 ก่อนมาโรงพยาบาลมหาสารคาม 3 วัน ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลจึงส่งต่อผู้ป่วยไปรับ การรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในวันที่ 5 สิงหาคมและผู้ป่วยเสียชีวิตในวันที่ 11 สิงหาคม โดยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สรุปผลการวินิจฉัย ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่ได้ เสียชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ใหม่ และในปี 62 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม แต่อย่างใด

สําหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดมหาสารคามในขณะนี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จํานวนทั้งสิ้น 694 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.56 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต จํานวน 2 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.21 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราป่วยสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 10-14 ปี พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด ได้แก่ อําเภอแกดํา คิดเป็นอัตรา ป่วย 136 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอําเภอเมืองคิดเป็นอัตรา 133 และ 124 ต่อประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยในปี พ.ศ. 62 พบผู้ป่วยมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จํานวน 247 ราย