เกษตรกรมีเฮ!! ธ.ก.ส. จ่อปรับลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า

วันที่ 15 ส.ค. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จะมีการทบทวนพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ย หลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ในวันที่ 19 ส.ค.2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมิน และแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยคงไม่เท่ากับที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดลงไป 0.25% ต่อปี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากแต่ละธนาคารมีต้นทุนการดำเนินงาน และรูปแบบการให้สินเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ หากมีการปรับลดจะลดได้เท่าใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ที่ 5% อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ที่ 7.125% และลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ที่ 7% ซึ่งในแต่ละอัตราดอกเบี้ยก็มีลูกค้าหลายกลุ่ม ต้องพิจารณาว่าจะลดในกลุ่มใดได้บ้าง จะลดเฉพาะ MLR และ MOR หรือไม่โดย MLR มีลูกค้า 4 ล้านคน

ขณะที่ MRR กว่า 3 ล้านรายที่ผ่านมาก็มีสินเชื่อตามนโยบายภาครัฐทีช่วยชดเชยดอกเบี้ย 3% และธ.ก.ส.ชดเชยให้ 0.5% อยู่แล้ว