Month: June 2019

รีบจ่ายด่วน!! ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ. 5 ก.ค. ล่าช้าต้องเสียค่าปรับ-ดำเนินคดี

June 25, 2019

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน โดยในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านราย กองทุนจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ มาติดต่อชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี รวมถึงผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้เริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐทุกแห่ง และภาคเอกชนขนาดใหญ่แล้ว ซึ่งเป็นการหักเงินเดือนชำระหนี้ตามงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น หากผู้กู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบตามยอดรายปีที่ต้องชำระ หรือหน่วยงานยังไม่หักเงินเดือน หรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย หรือสแกน QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next “ปัจจุบันกองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 5.6 ล้านราย คิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป […]

Read More

ฉาวอีก!! ป.ป.ช.ฟันบิ๊ก อบต.หนองแวง สารคามฯ-พวก 20 ราย ทุจริตจัดสอบบรรจุแต่งตั้ง พนง.

June 24, 2019

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนายหมั่น แสงสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม นายสุนทร ดงอุเทน รองนายก อบต.หนองแวง นายสถานพร กลางประพันธ์ ปลัด อบต.หนองแวง นายสมบูรณ์ นาเฟีย นายทองสุข ทุมมี จ่าเอกอำนาจ วินทะวุธ ในฐานะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดมหาสารคาม กับพวกรวม 20 ราย กรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลเมื่อปี 2557 คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีมูลความผิดทางอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนผู้ถูกกล่าวหาในส่วนผู้ได้รับการขึ้นบัญชี มีมูลความผิดทางอาญา ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ความคืบหน้ากรณีนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 2562 […]

Read More

ด่วนที่สุด!! สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง

June 23, 2019

ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ 1 อัตรา อัตราเเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราเเงินเดือนละ 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย.62 ติดต่อที่ ห้อง 302 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร 043 777 561 , https://www.m-culture.go.th/mahasarakham รายละเอียด: คลิกเลย  

Read More

กินใต้โต๊ะ!! ป.ป.ช.ฟัน 3 ปลัด-รองฯ อบต.”ขอนแก่น-มหาสารคาม -หนองคาย” เรียกรับเงินผู้สอบบรรจุ พนง.ส่วนตำบล

June 22, 2019

วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด น.ส.ณัชชา พรมแก้ว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 2.นายวิทยา มาตย์นอก รองปลัด อบต.ท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 3.พันจ่าโทธงชาติ ทองลิ่มสุด ปลัด อบต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 4.นางวรรณวีรย์ ทองกอง ราษฎร ถูกกล่าวหาว่า เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า 1. นางสาวณัชชา พรมแก้ว มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือ หน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้หนึ่งผู้ใด […]

Read More

มหาเศรษฐี!! ส.ส.สารคาม ‘นพ.กิตติศักดิ์’ ทรัพย์สิน 1.4 พันล. -ธุรกิจห้าง ‘ภรรยา’รายได้ 465 ล.

June 14, 2019

ทรัพย์สิน 1.4 พันล้าน ‘หมอติ๋ง-กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์’ ลาออกจากนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ลงเล่นการเมืองระดับชาติ นั่ง ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย รวยที่ดิน 81 แปลง 1.3 พันล้าน ถือหุ้น บมจ.ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป ‘ภรรยา’ ทำธุรกิจห้างสรรพสินค้า ปี’60 รายได้ 465 ล้าน กำไร 27 ล้าน วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานแล้วว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยส่วนใหญ่ลาออกมารับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีบางรายได้รับเลือกเป็น ส.ส. แต่บางรายไม่ได้รับเลือก รายชื่อที่น่าสนใจ […]

Read More

ทหารไม่ได้บุก!! ผอ.เคลียร์ดราม่า “พานไหว้ครู” ตาชั่งเอียง เพราะติดกาวไม่แน่น

June 14, 2019

วันนี้ (14 มิ.ย. 62) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับข่าวพานไหว้ครูของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่มีข่าวในโลกโซเชียลว่ามีทหารและตำรวจเข้าไปสั่งลบ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวาง โดยนายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูอาจารย์ และนักเรียนชั้น ม.6/2 ได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีตำรวจและทหารเข้ามาสั่งให้ลบรูปภาพต่างๆ ออกจากโซเชียลแต่อย่างใด นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ช่วงเช้าเป็นพิธีไหว้ครู ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพี่น้องรหัส มีการนำกว่า 2,900 คนมาจัดกิจกรรมร่วมกัน ในช่วงบ่ายได้มีตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอะไร เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท ประกอบทางโรงเรียนได้ทำ MOU กับ สภ.โพนพิสัย อยู่แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลให้จำนวน 2 นาย ตนก็นั่งทำงานอยู่ในห้องทำงาน ปรากฏว่ามีผู้สื่อข่าวจากสำนักหนึ่งโทรมาหาตน บอกว่า ผอ.รู้ไหมเป็นข่าวอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วเรื่องพาน ตนก็ได้ถามกลับไปว่าพานมันเป็นอะไร เขาก็บอกว่าพานของเด็กมันมีปัญหา ตนก็ให้ส่งเฟซบุ๊กกลับมาให้ตนดูเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไร จากนั้นผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก็ได้ถามตนต่อว่า มีตำรวจและทหารเข้ามาในโรงเรียนไหม ตนก็ได้ตอบกลับไปว่า ทหารจะเข้ามาทำไม ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทหารจะต้องเข้ามาเพราะตนเข้าใจว่าเป็นการไหว้ครูเท่านั้น แต่ตนตอบว่ามีตำรวจเข้ามาแต่เข้ามาดูแลความสงบความปลอดภัยเท่านั้น แต่กลับมีเฟซบุ๊กออกมาว่ามีตำรวจทหารเข้ามาสั่งให้ลบรูปออกจากเฟซบุ๊ก จนกลายเป็นประเด็นกระจายออกไปทั่วประเทศ ตนจึงขอยืนยันว่าไม่ได้มีทหารเข้ามาในโรงเรียนแต่อย่างไร ที่ตำรวจเข้ามาก็เพื่อดูแลความสงบเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ […]

Read More

ระวัง!! ฝนฟ้าคะนอง ไทยตอนบน 16-20 มิถุนายน

June 14, 2019

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และตอนบนของภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17:00 วันนี้ ถึง 17:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง […]

Read More

เอาจริงแล้ว!! ขายหวยเกิน 80 หนาวแน่ กองสลากให้รางวัลคนนำจับ 1 พันบาท

June 14, 2019

วันที่ 13 มิ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท 2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท ทั้งนี้การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุม เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกสาร.

Read More

เซ่นนโยบายทวงคืนผืนป่า!! ศาลชัยภูมิ สั่งจำคุกยายวัย 74 ปี ปรับ 4 แสน ข้อหารุกป่า

June 13, 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 นางสุณี นาริน ,น.ส.สุภาพร สีสุข และนางปัทมา โกเม็ด ตกเป็นจำเลย กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง ฟ้องคดีชาวบ้านซับหวาย ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เดินทางไปยังศาลชัยภูมิ เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามหมายนัด โดยจำเลยทั้ง 3 ราย ได้แยกกันไปตามห้องพิจารณาคดี โดย นางสุณี นาริน ยายชราอายุ 74 ปี เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ห้องพิจารณาคดี 5 ถูกศาลสั่งจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 439,027 บาท ส่วน น.ส.สุภาพร สีสุข (พี่สาวคนโตของกบ นิตยาม่วงกลาง) เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ห้องพิจารณาคดี 6 โดยศาลมีคำสั่งจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 380,000 […]

Read More

สาธุ!! ดวง 5 ราศี ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเอง แต่จะสุขสบายก่อนอายุ 40 แน่นอน

June 13, 2019

ในช่วงนี้ ดวง ชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์ออย จากเฟซบุ๊กเพจ ดวง 12 ราศี เผย 5 ราศี ดวงเป็นคนต้องทำมาหากินด้วยตัวเอง พึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้ ขยันอดทนแล้วจะสุขสบายก่อนอายุ 40 ปีแน่นอน โดย 5 ราศี ประกอบด้วย ราศีเมถุน ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีพิจิก ราศีธนู โดยทั้ง 5 ราศีนี้ ดวงเป็นคนต้องทำมาหากินด้วยตัวเอง พึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้ ขยันอดทนแล้วจะสุขสบายก่อนอายุ 40 ปีแน่นอน

Read More