Month: March 2019

พาคนรู้ใจเที่ยว!! วนอุทยานโกสัมพี “แก่งตาด” เล่นน้ำคลายร้อน ชมฝูงลิงแสมสีทอง(คลิป)

March 31, 2019

วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สวนป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อน มีทั้งป่าไม้เบญจพรรณ ลำน้ำชี แก่งตาด ลานข่อย และฝูงลิงแสม จำนวนลิงแสมมีประมาณ 800 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มี 200 ตัวที่เป็น “ลิงแสมสีทอง” ที่เหลือเป็นลิงแสมสีเทา ลิงแสมสีทองหาดูได้ยาก มีเฉพาะในวนอุทยานที่นี่แห่งเดียว ภายในวนอุทยานมี แก่งตาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม ช่วงหน้าแล้งน้ำจะตื้นเขินเผยให้เห็นลานหินดาน หรือโขดหินในแม่น้ำชียาว 200 เมตร ในช่วงสงกรานต์แก่งตาดเป็นสถานที่เล่นน้ำยอดนิยม นอกจากนี้ยังมีลานข่อย ซึ่งมีต้นข่อยธรรมชาติกว่า 200 ต้น ที่กลายเป็นแคระ หน้าที่จึงตัดตกแต่งดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆ อุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีนกนานาชนิด สัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิง และยังมีนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และพวกนกกระจิบธรรมดา เดิมป่าแห่งนี้เป็นป่าที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าดอนปู่ตา” ระบบนิเวศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณป่าที่มีน้ำท่วมไม่นาน ที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าบุ่งป่าทาม” ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำชี มีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองบุ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 […]

Read More

เหมาะสมหรือไม่!! นำรถใหม่ป้ายแดง เจิมเสริมศิริมงคล จอดใกล้พระบรมธาตุนาดูน

March 29, 2019

เรื่องการ เจิมรถ ใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับคนไทยนั้น ถือเป็น ความเชื่อ และธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่างยาวนานมากๆ เพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำสิ่งนี้ จะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นบนถนนได้ แต่ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ความเชื่อ จึงไม่มีใครสามารถยืนยันถึงข้อเท็จจริงได้ ล่าสุดวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค ชื่อ อาจารย์เอ๋ ณ.นาดูน โพสต์ว่า มีคนนำรถยนเก๋งใหม่ป้ายแดง ขับขี่เข้าไปจอด ใกล้พระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม โดยระบุว่า เข้าใจนะครับ ว่ามีรถใหม่ 🚘 ป้ายแดง ก็อยากนำมาเจิม เสริมศิริมงคลให้ท่านเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย …..แต่ถ้าจะจอดใกล้ขนาดนี้ 🚫 #เหมาะสมหรือไม่ #ท่านคิดเองละกันครับ

Read More

ด่วน!! องค์การนิสิต มมส แถลงการณ์ จี้กกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงผลคะแนนการเลือกตั้ง

March 29, 2019

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด โดยระบุว่า แถลงการณ์องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีข้อผิดปกติเกิดขึ้นหลายประเด็นในหลายเขตการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนอกราชอาณาจักร (ประเทศนิวซีแลนด์) ความล่าช้าของการนับคะแนนเสียง จำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งยังไม่มีการชี้แจงถึงข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ประชาชนและสังคม รวมถึงนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดความเคลือบแคลงสงสัยต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งไปโดยปริยาย องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความกังวลใจต่อประเด็นปัญหาข้างต้นมาโดยตลอด ว่าอาจจะส่งผลกระทบบานปลายสู่ความขัดแย้งต่อประชาชนและสังคม รวมถึงการก่อให้เกิดภาพลักษณ์อันเสียหายต่อประเทศชาติ ในนามองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเป็นการเร่งด่วน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนี้ ๑.ชี้แจงข้อเท็จจริงของปัญหา อุปสรรค หรือการดำเนินงานที่ผิดพลาด ๒.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงต่อสาธารณชน รวมถึงให้มีการ ชี้แจงที่ชัดเจนถึงที่ไปที่มาของผลคะแนนที่มีการเพิ่มหรือลดลง โดยทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่สามารถชี้แจงและตอบคำถามต่อปัญหาและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยุติบทบาทของตน […]

Read More

ยิ่งใหญ่!! มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต สืบสานประเพณี “งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2562”

March 26, 2019

วันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 โดยในเวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด ฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และในช่วงเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชบุญผะเหวด ลำเรื่องต่อกลอน โดยคณะศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า บุญผะเหวด […]

Read More

นาทีชีวิต!! ช่วยระทึกหนุ่มรับเหมาก่อสร้าง เป็นลมบนหลังคาสูงกว่า 10 เมตร จ.มหาสารคาม(คลิป)

March 19, 2019

เวลาประมาณ 14:30 น. วันที่ 19 มี.ค. 62 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 มหาสารคาม รับแจ้งเหตุหนุ่มรับเหมาก่อสร้าง เป็นลมบนหลังคาบ้าน ที่บ้านหลังหนึ่ง ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 31 /1 ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงสั่งการให้กู้ชีพกู้ภัย ออกตรวจสอบ พร้อมประสานรถกระเช้าจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม และรถกระเช้าการไฟฟ้ามหาสารคาม ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน 2 ชั้น เจ้าหน้าที่กำลังช่วยช่างก่อสร้าง ที่เป็นลมหน้ามืดบนหลังคา ทราบชื่อคือ นายรัตนะ มหาโคตร หรือช่างนก 36 ปี ชาวบ้านร่วมใจ ต.แวงน่าง ซึ่งได้ขึ้นไปซ้อมหลังคาบ้าน คาดว่าอากาศร้อน ทำให้เปนลมหน้ามืด แต่ยังมีสติ อาการอิดโรย เจ้าหน้าที่นำบันไดพาดจากชั้นลอยบ้านที่อยู่ข้าง ๆ กัน เพื่อขึ้นไปบนหลังคา จากนั้นได้นำช่างที่กำลังจะหมดสติขึ้นมาบนเปล และใช้อุปกรณ์รัดร่างของช่างนกกับเปลเอาไว้ จากนั้นได้นำเชือกขนาดใหญ่ผูกเปลยึดกับกระเช้าของรถกระเช้า และค่อย ๆ นำเปลไปวางบนบันไดเพื่อให้เลื่อนไหลลงมาชั้นลอยของบ้านข้าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยประคองและคอยรับตัวของช่างนกตลอดช่วงที่ปล่อยให้เปลเลื่อนลงมา ซึ่งการดำเนินการแต่ละขั้นตอนค่อนข้างลำบาก […]

Read More

ด่วนที่สุด!!โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส รับสมัครงาน 9 ตำแหน่ง (11-29 มี.ค.)

March 13, 2019

ประกาศ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -Suddhavej Hospital รับสมัครงานหลายตำแหน่ง คลิกอ่านรายละเอียดเลย!! 1.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยสอนคลินิก1 อัตรา 2.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) 1 อัตรา 3.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 4.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน-ซักฟอก 1 อัตรา 5.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 6.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 7.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานเวชระเบียน) 1 อัตรา 8.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา 9.รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มี.ค.2562  ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พื้นที่ในเมือง) ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม […]

Read More

โค้งสุดท้าย!! “จตุพร” ขึ้นปราศรัย พร้อมทีมงาน ทษช ช่วยเทคะแนนให้ “เจ้แมว” มหาสารคาม

March 11, 2019

จตุพร พรหมพันธ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ พร้อมกับ ตัวแทนผู้สมัครพรรคไทยรักษาชาติ เขต 4 มหาสารคาม ร่วมเวทีปราศรัยหาเสียงให้เทคะแนนช่วย ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท (เจ้แมว) ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 พรรคเพื่อชาติ เมื่อเวลา18.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่สนามกีฬาบ้านเหล่าอีหมัน หมู่ 7 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดร.วิโชติ วัณโณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติและคณะผู้บริหาร รวมถึงนายจตุพร พรหมพันธุ์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ นายยศวริศ ชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก พร้อมด้วยลูกสาวและลูกชายของนายสรรพภัญญู ศิริไปล์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 จังหวัดมหาสารคาม พรรคไทยรักษาชาติและสมาชิกพรรคร่วมขึ้นเวทีปราศรัยช่วย ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดมหาสารคามเขต 4 หาเสียง ซึ่งได้การตอบรับจากประชาชนชาวอำเภอนาเชือก เป็นอย่างดี มีชาวบ้านกว่า 3000 คน มานั่งฟังการปราศรัยครั้งนี้ […]

Read More

ร้อนระอุ!! กรมอุตุเตือน อีสาน-ตะวันออก ระวังพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก

March 11, 2019

ในช่วงวันที่ 11 – 13 มี.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากมีอากาศร้อนขึ้น โดยหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในตอนกลางวัน ส่วนในช่วงวันที่ 14-17 มี.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้น และควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรระมัดระวัง และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 11 – 13 มี.ค. 62 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ […]

Read More

ยกเลิกเปิดเทอมอาเซียน!! มมส. เห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563

March 11, 2019

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปรับเวลาของการเปิดภาคเรียนของไทย เพื่อให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของประเทศสากลทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอุดมศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และนักศึกษา หรือการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดอาเซียน รวมไปถึงสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้สะดวกเมื่อปฏิทินการศึกษาตรงกัน ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของ มมส ค่อนข้างมาก ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนจากแบบอาเซียนเป็นแบบเดิม คือเปิดเรียนเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษา วิจัย ในปี 2560 ของนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการเปิด – ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยได้สอบถามกลุ่ม นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม […]

Read More

มรณภาพสงบ! สิ้นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ “พระเทพปัญญาเมธี”

March 7, 2019

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ (มหานิกาย) มรณภาพอย่างสงบที่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เมื่อเวลา 02.26 น. ของวันนี้ หลังจากเดินทางเข้ารักษาตัว เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ด้วยอาการของโรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ และไตวาย ขณะที่บรรยากาศภายใน วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มีบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านที่ทราบข่าว เดินทางมารวมตัวกันที่วัดเพื่อจัดเตรียมสถานที่ประกอยพิธีศพด้วยความเศร้าโศก ด้านพระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) รองเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การมรณภาพของพระเทพปัญญาเมธี (ปราชญ์ อกฺกโชโต) นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในวงการพระพุทธศาสนาและวงการสงฆ์ ยังความอาลัยให้กับศิษยานุศิษย์ ประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ จะทำการเคลื่อนสรีระของพระเทพปัญญาเมธี จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ (8 มี.ค.) เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล ที่วัดกลาง (พระอารามหลวง) […]

Read More