Month: October 2018

จ.มหาสารคาม ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนผดุงนารี

October 31, 2018

จังหวัดมหาสารคามร่วมเตรียมความพร้อมและประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนผดุงนารี และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 เวลา 9.30 น. ที่โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม และดร.มีศิลป์ ชินภักดี ผอ.โรงเรียนผดุงนารี และผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร คณะผู้แทนสำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ และลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สำหรับการเตรียมรับเสด็จฯ พิธีเปิดอาคารเรียน “เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561” ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 จากนั้น เวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ […]

Read More

มมส ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

October 31, 2018

ผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ และประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ นำโดย พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะ ลงตรวจพื้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา […]

Read More

เผยสถิติ!! 3 สาขาปริญญาตรี ครองแชมป์เรียนจบแล้ว “ว่างงาน” มากที่สุด

October 31, 2018

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า อัตราการว่างงานปี 2561 ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา มีแนวโน้มต่ำกว่าปี 2559 – 2560 โดยเฉพาะอัตราการว่างงานในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มีคนว่างงานประมาณ 3.73 แสนคน แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการว่างงานไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานในช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 พบว่ามีคนว่างงานลดลงประมาณ 7 หมื่นคน ขณะที่ช่วงต้นปี 2561 มีอัตราการว่างงานสูงอยู่ที่ร้อยละ 1.3-1.2 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคบริการและภาคเกษตร โดยเหตุผลของการว่างงาน พบว่า เป็นการลาออกจากงานมากที่สุด ประมาณ 1 แสนคน รองลงมาเป็นนายจ้างปิดกิจการ ประมาณ 3 หมื่นคน และหมดสัญญาจ้างประมาณ 2 หมื่นคน สำหรับช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ 20-24 ปี สะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่างงานคือแรงงานกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด […]

Read More

สัญญาณแล้งมหาสารคาม!! โครงการส่งน้ำฯ ประกาศแจ้ง งดการเพาะปลูกพืช ปี 61/62

October 30, 2018

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ประกาศแจ้งงดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ออกประกาศแจ้งงดการเพาะปลูก พืชฤดูแล้งประจำปี 2561 /2562 ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พื้นที่เขื่อนมหาสารคามและเขื่อนวังยางเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนอุบลรัตน์น้อยฉบับที่ 1 เนื่องด้วยปัจจุบันได้ผ่านฤดูฝนประจำปี 2561 และได้เกิดภาวะภัยแล้งฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติมากทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำปริมาณ มีปริมาณน้ำ 856.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้เพียง 279.99 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา และรักษาระบบนิเวศในลำน้ำช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งของโครงการ ฯ หนองหวาย, เขื่อนมหาสารคาม และเขื่อนวังยางได้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จึงขอประกาศงดการส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2561/2562 ในเขตพื้นที่ชลประทาน ของเขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และไม่สนับสนุนให้ใช้น้ำจากลำน้ำชีเพื่อการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการอุปโภค-บริโภค และการประปา พร้อมขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กไม่สนับสนุนการสูบน้ำ จากลำน้ำชีเพื่อการเกษตรกรรม จึงขอประกาศแจ้งเกษตรกร งดการสั่งเมล็ดพันธุ์พืช ข้าว ลูกกุ้ง ลูกปลา มาเพาะเลี้ยงเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำได้ที่ www.middlechi.net หรือประสานข้อมูลได้ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทรศัพท์หมายเลข […]

Read More

เชิญเที่ยว!! “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ปี ๒๕๖๒ “แต้ว ณฐพร” รำบวงสรวงฯ ชมฟรี!!หมอลำดังทั่วอีสาน

October 29, 2018

จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดจัด “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 16- 24 กุมภาพันธ์  2562 ณ พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน พิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ชมขบวนแห่ประเพณี ๑๒ เดือน การแสดงชุดจัมปาศรีนาฏการ ,การแสดงชุดสองนครามหาสารคาม ซึ่งจะได้ พบกับ นางเอกดาราดัง ทางช่อง 3 น้องแต้ว (ณฐพร เตมีรักษ์) รำถวายบวงสรวงแด่องค์พระบรมธาตุนาดูน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน 16 ก.พ. ชมหมอลำคณะรัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์ 17 ก.พ. ชม ไมค์ ภิรมย์พร 18 ก.พ. ชมหมอลำคณะสมจิตร บ่อทอง 19 ก.พ. วันมาฆบูชา 20 ก.พ. ชมหมอลำคณะสาวน้อย เพชรบ้านแพง […]

Read More

คึกคัก!! พยาบาลชวนวิ่ง ชาวมหาสารคาม ร่วมแสดงพลังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

October 28, 2018

บุคลากรพยาบาล แพทย์ สาธารณสุข และประชาชน แสดงพลังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างความตระหนักใส่ใจดูแลสุขภาพ วันที่ 28 ต.ค.61 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561 (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนมาก ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังของพยาบาลวิชาชีพและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา […]

Read More

ยกเลิกบางตำแหน่ง!! “เทสโก้โลตัส” แจงแล้ว ยันปลดพนักงาน 50% ไม่เป็นความจริง

October 27, 2018

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมามีสมาชิกพันทิพตั้งกระทู้เรื่องเทสโก้โลตัสจ้างพนักงานออกจำนวน 30-50 % จากพนักงานทั่งประเทศกว่า 45,000 คนนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวไปยัง ฝ่ายสื่อสารองค์กรเทสโก้ โลตัส โดยได้รับคำชี้แจงว่า เทสโก้ โลตัส ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยมานานกว่า 24 ปี โดยได้มุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนไทยมาโดยตลอด เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับโครงสร้างทีมงานให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ ซึ่งโครงสร้างทีมงานใหม่ของเราจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนงานที่มีความสำคัญสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา และโครงสร้างทีมใหม่นี้จะลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การทำงานของเพื่อนพนักงานง่ายขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องยกเลิกบางตำแหน่งงาน เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างทีมงานใหม่ บริษัทฯได้พิจารณาตัดสินใจเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และคำนึงถึงพนักงาน โดยได้พยายามจัดทำข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้ความช่วยเหลืออย่างดีแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนี้ อีกทั้งยึดหลักการปฏิบัติต่อพนักงานทุกท่านอย่างเป็นธรรม เทสโก้ โลตัส เป็นธุรกิจที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย และให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นทุกวัน  ฝ่ายสื่อสารองคก์รเทสโก้โลตัส ชี้แจงกรณีข้อมลูเรื่องพนักงาน 30-50% ถูกจ้างให้ลาออกนั้นไม่เป็นความจริง นอกจากนั้นข้อมูลเรื่องสาขาจำนวน 43 สาขา ถูกปิดนั้นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน […]

Read More

สลด!! หนุ่มใหญ่ควบรถยนต์เก๋ง พลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า เสียชีวิตคาที่ อ.วาปีปทุม

October 27, 2018

เมื่อเวลาประมาณ 15 : 00น. วันที่ 27 ต.ค.61 ศูนย์สั่งการ 1669 มหาสารคาม รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งพลิกคว่ำ ช่วงบ้านแวงต้อน ถ.สารคาม-วาปีฯ ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่กู้ภัยวาปีปทุม กู้ภัยอบต.ดอนหว่าน พร้อมร้อยเวร สภ.วาปีปทุม,สภ.ดอนหว่าน รุดตรวจสอบเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่รอยต่อ ระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอวาปีปทุม ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า Vios สีดำ ทะเบียน กฉ 9301 ร้อยเอ็ด หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน ภายในรถพบศพ นายจรูญ ตะวัน อายุ 46 ปี ชาวตำบลดอนหว่าน เสียชีวิตคาซากรถดังกล่าว จากการตรวจสอบทราบว่า รถยนต์เก๋งได้เสียหลักพลิกคว่ำเอง ไม่มีคู่กรณี จนท.กู้ภัย นำศพส่งชันสูตรโดยละเอียด ที่ รพ.วาปีปทุม ร้อยเวรจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบศพให้ญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป แจ้งข่าวชาวสารคาม HS4XLR เรียบเรียง

Read More

ชาวร้อยเอ็ดเจ็บอื้อ!! กระบะชนวัว พลิกคว่ำลงร่องกลางถนน ที่พยัคฆภูมิพิสัย

October 26, 2018

เมื่อเวลา 07.35น. วันที่ 26 ต.ค. 61 รับแจ้งจาก ตร.สภ.พยัคฆ์ อุบัติเหตุรถกระบะชนวัวมี ผู้บาดเจ็บหลายรายติดภายใน ที่เกิดเหตุเลยปากทางบ้านเหล่า 400ม.เส้นทางพยัคฆ์ไปพุทไธสง หน่วยกู้ภัยพยัคฆ์ พร้อมเครื่องตัดถ่าง ออกตรวจสอบ กู้ชีพเม็กดำ พร้อมพลเมืองดีนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถทั้งหมด 7ราย ชาย 2 หญิง 5 คัดแยกผู้บาดเจ็บ สีเหลือง1รายสีเขียว6ราย ปฐมพยาบาลเบื่องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รายชื่อผู้บาดเจ็บ 1 เด็กหญิง อริยา พลหนองหลวง 11ปี สีเหลือง 81หมู5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 2 นาง จันทร์เพ็ญ พลหนองหลวง 45ปี 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ พลหนองหลวง 9ปี 4 นาย ทองสุข พลหนองหลวง 54ปี 74หมู่5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 5 นาง สมัย […]

Read More

ขยะเกลื่อน!! นอภ.กันทรวิชัย แจงดราม่า “ปล่อยโคมลอย งานไหลเรือไฟ” หากเดือดร้อนให้ร้องเรียน(คลิป)

October 25, 2018

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ภุมรินทร์ โมทอง โพสต์ภาพโคมลอยที่จุดเมื่อค่ำคืนวันออกพรรษา ลอยมาตกตามท้องถนน กลายเป็นขยะเกลื่อนสองข้างทาง ในหมู่บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยโคมลอยส่วนใหญ่เขียนคำอธิฐานขอพร และชื่อของผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น “ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก” “ขอให้โชคดี” และ“รักกันนานๆ” เป็นต้น โดยผู้โพสต์ระบุว่า “บ้านเราจะน่าอยู่เราต้องช่วยกันรักษา เพียงเเค่เริ่มต้นที่ตัวเรา พรที่คุณปล่อยไปกับคำอธิฐานคงมีความสุข ที่เห็นความทุกข์ของผู้อื่น เห็นคนโพสต์ปล่อยโคมไฟเป็นคู่ๆ เเต่คุณรู้ไหมว่า คุณกำลังทำร้ายผู้อื่นทางอ้อม อยากทำเกียรติบัตรมอบให้เพื่อเเสดงว่า คุณคือผู้ทำลายธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณวัดเจริญผล ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีแข่งเรือและไหลเรือไฟออกพรรษาไทญ้อ ชุมชนท่าขอนยาง โดยมีเจ้าภาพหลัก คือ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ได้พากันปล่อยโคมลอย เชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำบุญ โดยซื้อโคมมาจากร้านค้าที่จำหน่ายบริเวณหน้าวัดเจริญผล แล้วนำมาจุดที่ริมฝั่งน้ำบริเวณหลังวัด เป็นจำนวนนับหมื่นดวง ซึ่งโคมไฟที่จุดแล้วนั้นได้ลอยตามลมไปตกยังหมู่บ้าน และตามหลังคาบ้านเรือนชุมชน จนกลายเป็นขยะเกลื่อนถนนสองข้างทางในชุมชน นางสุภาวดี คำแพง กล่าวว่า เมื่อคืนวันที่ 24 ต.ค. เป็นคืนที่มีการจัดงานวันออกพรรษาไหลเรือไฟ […]

Read More