ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดเชิญร่วมงาน “ไตรกีฬา 2019” ที่ อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ อ.หนองพอก

July 20, 2019

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด” ที่ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันมี นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอหนองพอก และ ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว ขณะที่ นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวการแข่งขัน “ร้อยเอ็ดไตรกีฬา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ที่ “ห้วยพุงใหญ่” อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างรายได้หมุนเวียนจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักกีฬา ผู้ติดตาม และ นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 […]

Read More

พาคนรู้ใจเที่ยว!! วนอุทยานโกสัมพี “แก่งตาด” เล่นน้ำคลายร้อน ชมฝูงลิงแสมสีทอง(คลิป)

March 31, 2019

วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สวนป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อน มีทั้งป่าไม้เบญจพรรณ ลำน้ำชี แก่งตาด ลานข่อย และฝูงลิงแสม จำนวนลิงแสมมีประมาณ 800 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มี 200 ตัวที่เป็น “ลิงแสมสีทอง” ที่เหลือเป็นลิงแสมสีเทา ลิงแสมสีทองหาดูได้ยาก มีเฉพาะในวนอุทยานที่นี่แห่งเดียว ภายในวนอุทยานมี แก่งตาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม ช่วงหน้าแล้งน้ำจะตื้นเขินเผยให้เห็นลานหินดาน หรือโขดหินในแม่น้ำชียาว 200 เมตร ในช่วงสงกรานต์แก่งตาดเป็นสถานที่เล่นน้ำยอดนิยม นอกจากนี้ยังมีลานข่อย ซึ่งมีต้นข่อยธรรมชาติกว่า 200 ต้น ที่กลายเป็นแคระ หน้าที่จึงตัดตกแต่งดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆ อุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีนกนานาชนิด สัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิง และยังมีนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และพวกนกกระจิบธรรมดา เดิมป่าแห่งนี้เป็นป่าที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าดอนปู่ตา” ระบบนิเวศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณป่าที่มีน้ำท่วมไม่นาน ที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าบุ่งป่าทาม” ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำชี มีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองบุ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 […]

Read More

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว!! งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2562 จ.มหาสารคาม

February 8, 2019

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานหน้าพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าว “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัวของจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องถิ่น เพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยวให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอนาดูน เป็นผู้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มุมมองใหม่ เปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า รับรูถึงประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรื่องราวของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนในท้องถิ่น สำหรับ “งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน”ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16- 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ […]

Read More

เปิดงานแล้ว!! ยิ่งใหญ่อลังการ “บุญเบิกฟ้าและกาชาดมหาสารคาม” 1-10 ก.พ.(คลิป)

February 2, 2019

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม และ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะไข หรือ เปิด ประตูฝนให้ตกลง สู่โลกมนุษย์ ดังนั้น ชาวอีสาน จึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้ นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค/กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงดิน ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ที่ได้นำเอาประเพณีบุญเบิกฟ้ามาจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญ ในการฟื้นฟู บำรุงดิน เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ของตนต่อไป งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 […]

Read More

ปีใหม่ล้นทะลัก!! นักท่องเที่ยวนับแสน แห่เที่ยวเชียงคาน ที่พักเต็ม กางเต็นท์นอนวัด-โรงเรียน

December 31, 2018

วันที่ 31 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาพักผ่อน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จำนวนมากที่ถนนคนเดินเชียงคาน รวมทั้งที่พักทุกที่ ถูกจับจองเต็มทุกห้อง โดยทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวครั้งนี้น่าจะสูงถึง 360 ล้านบาท นายเกียรติพงษ์ คชวงษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่ จังหวัดเลย เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นช่วงเทศกาล ปีใหม่ ททท.เลย คาดการณ์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่อำเภอเชียงคานในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. ถึงวันที่ 1 ม.ค. จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่อำเภอเชียงคานถึง 240,000 คน นายเกียรติพงษ์ กล่าวต่อว่า โดยเฉลี่ยจะมีนักท่องเที่ยววันละ 60,000 คน ขณะที่โรงแรมที่พักเต็มของอำเภอเชียงคานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มีการเข้าพักเต็มทั้งหมด นักท่องเที่ยวส่วนที่เหลือบางส่วนพักบ้านญาติ วัด ที่พักอื่นๆ แต่ก็ยังมีอีกส่วนจะต้องมากางเต็นท์นอนกันที่บริเวณโรงเรียน สถานที่ราชการ ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักได้ ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวคาดว่าจะสูงถึง 360 ล้านบาท ข้อมูล:ข่าวสด

Read More

ส่งท้ายปี!!แห่ขึ้นดอยอินทนนท์ สัมผัสอากาศหนาว รถติดหลายกิโล

December 31, 2018

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศส่งท้ายปีบนยอดดอยอินทนนท์คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่สัมผัสผัสอากาศหนาว ท่ามกลางอุณหภูมิอยู่ที่ 7 องศา สภาพการจราจรบนยอดดอยติดขัดหลายกิโลเมตรแล้ว โดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง และในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 5-8 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

Read More

แถลงข่าว!! งาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ครั้งที่ 23”

December 15, 2018

จ.มหาสารคาม เชิญชวนเที่ยวชมงาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ครั้งที่ 23” วันที่ 21 – 23 ธ.ค.61 เมื่อวันที่ 14ธ.ค.61 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายศึกษา สุวรรณธาดา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม และนายสมจิตร ปัตตานัง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมฟ้อนรำกลองยาวเข้าสู่งานแถลงข่าว “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ครั้งที่ 23” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 […]

Read More

เที่ยวฟรีชมฟรี!! “ออนซอนกลองยาวชาววาปี มหาสารคาม” (21 – 23 ธ.ค. )

December 13, 2018

ขอเชิญเที่ยวงาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ประจำปี 2561 (ครั้งที่23)” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชมการประกวดแสดงกลองยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดขวัญใจกลองยาว การออกร้านแสดงนิทรรศการของดีของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เที่ยวฟรีชมฟรี!! “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม ๑๓๖ ปี” (๒๑ – ๒๓ ธ.ค. )

Read More

เชิญสัมผัสลมหนาว!! ชมพระอาทิตย์ตกดิน “ทุ่งปอเทือง” บานสะพรั่ง “แก่งเลิงจาน มหาสารคาม”

November 26, 2018

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ที่ทุ่งปอเทือง บริเวณสวนริมอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นักท่องเที่ยวชาว จ.มหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวชมทุ่งปอเทือง และชมพระอาทิตย์ตกดิน โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวมากันคึกคักตลอดทั้งวันกว่าหลายพันคน ที่สำคัญช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวหนาตาขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้า และช่วงเย็น ดอกปอเทืองจะสวยงามเป็นพิเศษ เมื่อโดนแสงอ่อนๆ ของดวงอาทิตย์สาดส่อง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก สำหรับอ่างแก่งเลิงจานเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คู่เมืองมหาสารคามมาอย่างยาวนาน อดีตประชาชนได้อาศัยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ในการอุปโภค บริโภค และทำประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะช่วงยามเย็นก่อนพระอาทิตย์จะลับฟ้าบ แสงพระอาทิตย์จะกระทบผืนน้ำเป็นสีทองและสีส้ม ในส่วนทุ่งปอเทืองแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ยาวตามสันเขื่อนประมาณ 300 เมตร ที่สำคัญอย่างยิ่ง พื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานแห่งนี้นอกจากจะมีต้นปอเทืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งแล้ว ยังมีต้นชมพูพันทิพย์ ต้นดาวเรือง ปลูกโดยการร่วมมือ ร่วมใจของชาวมหาสารคามผ่านกลุ่มเฟสบุคกว่า 2,000 คน ที่เสียสละทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คาดว่าในช่วงหน้าหนาว เทศกาลปีใหม่ ไปจนถึงวันวาเลนไทน์ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมหลายหมื่นคน ที่มา:ข่าวสด,สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

Read More

ยิ่งใหญ่อลังการ!! “งานมหกรรมอาหารท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง มหาสารคาม” (19 – 22 พ.ย.)

November 18, 2018

จ.มหาสารคาม ขอเชิญเที่ยว งานมหกรรมอาหารท้องถิ่น และงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ภายใต้สโลแกน “ฮักสายน้ำ ฮักประเพณี ฮักสายใยครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล(สะพานนพมาศดํารัส) ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 61 ชมการประกวด ส้มตำลีลา สะอาดปลอดภัย ชมการสาธิตประกอบอาหารโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายกเทศมนตรีมหาสารคาม วันที่ 20 พ.ย. 61 การประกวด คนงามหุ่นดีศรีตักสิลา (Healthy Queen) การสาธิตประกอบอาหารท้องถิ่น วันที่ 21 พ.ย. 61 การประกวด บ่าวสุขภาพดีศรีตักสิลา (Healthy Man) การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น วันที่ 22 พ.ย. 61 การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก(ใบตอง) ชมขบวนแห่รณรงค์กระทง […]

Read More