เทศกาล

งดงามยิ่งใหญ่! ชาวเสลภูมิร่วมสืบสานประเพณี “แห่เทียนเข้าพรรษา เมืองศิลานคร”

July 18, 2019

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ 17 กรกฎาคม 2562 นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสืบสานงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกลาง ตำบลขวัญเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลเสลภูมิ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจำนวนมากเป็นประวัติการณ์เข้าร่วมงาน นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลเสลภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีความบางตอนว่า เทศบาลตำบลเสลภูมิร่วมก้บอำเภอเสลภูมิ พร้อมส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญในงานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปวารณาตนเป็นพุทธมามกะปฏิบัติศีลก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนอันเป็นคุณธรรมที่พึงปรารถนาของสังคมและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเสลภูมิภายใต้นโยบายของจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะงานดำเนินการ ภายในงานมีขบวนแห่เทียนพรรษาทั้ง 8 คุ้มวัดและมีขบวนนางฟ้าจำลอง จำนวน 1 ขบวน

Read More

ขอเชิญทำบุญ!! เวียนเทียน วันมาฆบูชา-ร่วมปฏิบัติธรรม นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

February 19, 2019

มหาสารคาม ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน ในปี พ.ศ.2522 กรมศิลปากรและชาวบ้านตำบลนาดูน ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดิน ซากโบราณสถาน บริเวณที่นาของราษฎรท้องที่ หมู่ 1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่พบมีสัณฐานเป็นเกล็ดขาวขุ่นเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่งประดิษฐานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สอดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นโลหะทรงกลม สูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร หลังจากการค้นพบพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าอุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดสร้างพระบรมธาตุนาดูน เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างประยุกต์จากรูปทรงสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16 พระบรมธาตุนาดูน มีความสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7.5 ล้านบาทเศษ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน […]

Read More

เปิดฉากยิ่งใหญ่!! งานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯ ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม(คลิป)

December 22, 2018

จังหวัดมหาสารคาม จัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯ ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระจายรายได้สู่ชุมชน วันที่ 21 ธ.ค.61 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีฯ ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 23 ภายใต้โครงการเปิดบ้านมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ที่กำลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดึงประชาชนให้มาท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ในท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านในการประดิษฐ์กลองยาว ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี ที่ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับชาววาปีปทุม สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน บรรยากาศในงาน มีขบวนแห่กลองยาวจาก 15 ตำบล มีการแสดงกลองยาว ที่สร้างสีสัน ตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยท่วงท่าลีลาการตีกลองยาวที่เร้าใจ โดยงานในครั้งนี้ ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวควบคู่กับดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิด “ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” […]

Read More

มาแล้วววว!!ตารางคอนเสิร์ต “งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดมหาสารคาม” ประจำปี 2562

December 21, 2018

ขอเชิญเที่ยวงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัด งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562   ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์  2562  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อบูชาพระแม่โพสพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดมหาสารคาม นำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ตารางคอนเสิร์ต วันที่ 1 ก.พ.62 ชมคอนเสิร์ต เนสกาแฟ วันที่  2 ก.พ.62 คอนเสิร์ต บัวผัน ทังโส วันที่  3 ก.พ.62 คอนเสิร์ตหมอลำคณะ คำผุน ร่วมมิตร วันที่  4 ก.พ.62 คอนเสิร์ต ลําเพลิน วงศกร วันที่  5 ก.พ.62 คอนเสิร์ตหมอลำ ประถมบันเทิงศิลป์ วันที่  6 ก.พ.62 คอนเสิร์ต ปู พงษ์สิทธิ์ วันที่  7 ก.พ.62 […]

Read More

เคาท์ดาวน์ปีใหม่!! เชิญเที่ยว “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019”

December 3, 2018

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้นหนึ่งห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 “ ตามที่จังหวัดมหาสารคาม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 ” ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ณ ลานข้างหมู่บ้านสีวลี แยกพลศึกษา ริมถนนสายมหาสารคาม – โกสุมพิสัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสนับสนุนกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมหาสารคามให้มากขึ้น “เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 “ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้น ที่บ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก สำหรับครั้งนี้ […]

Read More

เที่ยวฟรีชมฟรี!! “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม ๑๓๖ ปี” (๒๑ – ๒๓ ธ.ค. )

November 24, 2018

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับอำเภอวาปีปทุม ส่วนราชการและภาคเอกชน ขอเชิญเที่ยวงาน “ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 136 ปี ประจำปี2561 (ครั้งที่23)” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ชมการประกวดแสดงกลองยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดขวัญใจกลองยาว การออกร้านแสดงนิทรรศการของดีของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนราชการต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงแสง สี เสียง เล่าประวัติศาสตร์เมืองวาปีปทุม โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสารตราตั้ง “เมืองวาปีปทุม” เมื่อ พ.ศ.2425 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ภายหลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะจัดการละเล่นพื้นบ้าน คือ “กลองยาว” อีกทั้งชาววาปีปทุมมีการผลิตกลองยาวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งมีทุ้มเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป นอกจากนี้การตีกลองยาวของชาววาปียังประกอบการร่ายรำที่สวยงามด้วย มีการจัดงานประชันกลองยาวในตำบล หมู่บ้าน จนเป็นประเพณีสืบทอดกันมา กระทั่งใน พ.ศ.2539 ได้จัดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีขึ้นเป็นครั้งแรก ปัจจุบันอำเภอวาปีปทุมแบ่งการปกครองเป็น 15 ตำบล 241 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 15 อบต. มีประชากร […]

Read More

มหาสารคามเชิญเที่ยว!! “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยใบตองสาย” เปิดตำนานเมืองกันทรวิชัย

November 15, 2018

จ.มหาสารคาม เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง “เปิดตำนานเมืองกันทาง ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยใบตองสาย ถวายองค์พระมิ่งเมือง” วันที่ 15 พ.ย.2561 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ (ถนนสุขาภิบาล 1) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย นายธวัชชัย ฉัตรานุสรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกพระ พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สภ.กันทรวิชัย นายศึกษา สุวรรณธาดา รองผอ.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง “เปิดตำนานเมืองกันทาง ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยใบตองสาย ถวายองค์พระมิ่งเมือง” เพื่อเป็นการถวายแด่องค์พระมิ่งเมืองที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอ.กันทรวิชัย และยังเป็นการนำความทุกข์โศก โรคภัย ไหลไปกับสายน้ำ และมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ย. 61 ณ สวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม บรรยากาศในงานแถลงข่าว มีชาวบ้านในต.โคกพระ มาร่วมสาธิตการทำกระทงกาบกล้วยใบตองสาย […]

Read More

มาตรการเข้ม!! ‘จักรทิพย์’ สั่งตร.ทั่วประเทศ จับตาลอยกระทง ห้ามพลุ-ประทัด-โคม-ยิงปืนขึ้นฟ้า

November 13, 2018

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งถือเป็นวันลอยกระทง ว่าวันดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่งมีการจัดงานแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วยนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจร การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 “ผบ.ตร.กำชับในการเพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุทางน้ำและอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจออกตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรมรื่นเริง สถานที่ที่มียานพาหนะจอดเป็นจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสในการกระทำความผิด จัดฝ่ายสืบสวน […]

Read More

เชิญเที่ยวงาน!!สืบสานตำนานพิธี “ลอยกระทงสะดืออีสาน” ณ สะพานแห่งศรัทธา บึงกุยโกสุมพิสัย

November 10, 2018

UNSEEN KOSUM PHISAI… กระทงสายสะดืออีสาน หนึ่งเดียวในอีสาน ประเพณีลอยกระทงสะดืออีสาน พิธีสมมาน้ำ “บูชาน้ำขอขมาพระแม่คงคา” มีมาเนิ่นนาน สมัยทราวดี จัมปาศรี สุโขทัย ร่วมหลายพันปี…จะเกิดขึ้นอีกครั้ง สืบสานตำนานพิธีแห่งศรัทธากลางสายน้ำ ณ.สะพานแห่งศรัทธา บึงกุยสะดืออีสาน….บูชาด้วยประทีปดวงไฟนับพันดวง ชมการแสดง รำบวงสรวงมหานที ดนตรีกลางสายน้ำลำนำขับขานวิถีสะดืออีสาน การแข่งขันประกวด ธิดาน้อยสะดืออีสาน การแข่งขัน ประกวดสาวประเภทสอง ชมกระทงสายสะดืออีสาน ตำนานพันปี ประทีปสายสว่างใสวกลางบึงแห่งศรัทธา ขอเชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทงสะดืออีสาน” หนึ่งเดียวในอีสาน “งานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีบูชาสมมาน้ำ ลอยประทีป กระทงสายสะดืออีสาน ” วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐น.เป็นต้นไป ณ.สะพานแห่งศรัทธา บึงกุยสะดืออีสาน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

Read More

ชวนเที่ยว!! “งานลอยกระทง มหาสารคาม” สืบสานวัฒนธรรม ประกวดกระทง ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

November 6, 2018

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทย พร้อมการประกวดกระทง ชิงถ้วยรางวัลของ พณฯนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุม 302 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมการจัด งานมหกรรมอาหารท้องถิ่น และงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ภายใต้สโลแกน “ฮักสายน้ำ ฮักประเพณี ฮักสายใยครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า จำหน่ายอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ(น้ำ) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล (สะพานนพมาศดำรัส) อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการตามภารกิจของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย โดยในกิจกรรม […]

Read More