ยินดีต้อนรับ!! พ่อเมืองมหาสารคาม (คนใหม่) สู่เมืองตักสิลานคร สานงานต่อพัฒนาจังหวัด

  • Admin
  • October 1, 2018
  • Comments Off on ยินดีต้อนรับ!! พ่อเมืองมหาสารคาม (คนใหม่) สู่เมืองตักสิลานคร สานงานต่อพัฒนาจังหวัด

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ สู่เมืองตักสิลานคร พร้อมสานต่อการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 ต.ค.61 นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.มหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รอง ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หลังกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการแทน นายเสน่ห์ นนทะโชติ ที่เกษียณอายุราชการ


โดยในช่วงเช้า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้เดินทางไปสักการะอนุเสาวรีย์พระเจริญราชเดช(ท้าวกวด)เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมต้อนรับหลัง

จากนั้นได้ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสาคาม ไหว้พระประธานกันทรวิชัย ไหว้ศาลพระภูมิ(ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด) สักการะพระบรมนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 แล้วเดินทางเพื่อไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (มหานิกาย) ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธรรมยุต) ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ


สำหรับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คนที่ 50 ของจังหวัดมหาสารคาม เกิดวันที่ 1 เมษายน 2504 ที่จังหวัดสระแก้ว ประวัติการทำงาน รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ 2554-2557 วิศกรใหญ่(วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2557-2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2561 และวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม


ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

Facebook Comments
%d bloggers like this: