ภาคภูมิใจ!! ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนศท. ชั้นปีที่ 4-5(คลิป)

  • Admin
  • September 25, 2018
  • Comments Off on ภาคภูมิใจ!! ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนศท. ชั้นปีที่ 4-5(คลิป)

เมื่อเวลา 18:00 น.วันที่ 25 ก.ย.61 ที่ห้องประชุมมารินทร์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม พันตรีรวมชัย กรโสภา รองผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 จ.บุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปรีชา เก่งสารีกิจ อาจารย์กริช สินธุศิริ พ.ต.ต.มงคล แวงวรรณ ร.ต.อ.สุวันชัย สีทา ว่าที่ร.ต.อนิรุทธิ์ แดงหยง จ.ส.ท.ธีระนันท์ ว่องไว ส.ท.ณัฐพงษ์ เนียมประโทน ขึ้นประดับเครื่องหมายชั้นปี ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการเรียนนักศึกษาวิทชาทหาร ในสังกัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชารักษาดินแดน ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการฝึกทบทวนแบบธรรมเนียมทหาร บุคคลท่ามือเปล่า แถวชิด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึกภาคที่ตั้งและภาคสนาม ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,4 และ 5 ชาย,หญิง รวม 219 นาย เป็นประจำทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16:00 – 18:00 น.

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรีนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในโอกาสต่อไป ชมรมรักษาดินแดนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี นักศึกษาศึกษาวิชาทหารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์  2.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รักในศักดิ์ศรีและศรัทธา ในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในอนาคต 3.เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม ความเป็นผู้นำและแบบธรรมเนียมทหาร

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแสดงมวยไทย จากนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และมีผู้ปกครองนักษาศึกษาวิชาทหาร ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ในครั้งนี้ด้วย

แจ้งข่าวชาวสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: