ด่วนที่สุด!! โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส. รับสมัครเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -Suddhavej Hospital รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 ตำแหน่ง

1.นักกายภาพบำบัด วุฒิ ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ (เงินเดือน 14,020 บาท)
2.นักรังสีการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ (เงินเดือน 14,020 บาท)
3.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส.(เวชระเบียน)          (เงินเดือน 10,230 บาท)

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ 
สอบถามโทร 043-021021 ต่อ 7748 ฝ่ายบุคคลคณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดคลิก :เอกสารแนบ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: