สักครั้งในชีวิต!!เยือนดินแดนพุทธมณฑลอีสาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

  • Admin
  • August 29, 2018
  • Comments Off on สักครั้งในชีวิต!!เยือนดินแดนพุทธมณฑลอีสาน นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

“พุทธมณฑลอีสาน” หรือ พระธาตุนาดูน ตั้งอยู่ที่บ้านนาดูน เขตอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม เป็นเขตที่มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

ทั้งนี้ยังมีการจัดงานประจำปี คืองาน“นมัสการพระบรมธาตุนาดูน” ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงสัปดาห์มาฆบูชา เพื่อส่งเสริมความศรัทธาในพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม สืบทอดประเพณี ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่ชุมชน

การเดินทางจากตัวเมืองมหาสารคาม โดยใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ทางลาดยางตลอด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร


คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:งดงามยิ่งใหญ่!! “แต้ว ณฐพร” รำบวงสรวงถวายพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม(คลิป)

Facebook Comments
%d bloggers like this: