เกษียณ!! “รถตู้สาธารณะ” จะหายไปจากถนน 1,800 คัน-คนขับตกงาน 2 พันคน มีผล 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป!?

  • Admin
  • September 15, 2018
  • Comments Off on เกษียณ!! “รถตู้สาธารณะ” จะหายไปจากถนน 1,800 คัน-คนขับตกงาน 2 พันคน มีผล 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป!?

คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ มีมติไม่ต่ออายุ รถตู้สาธารณะ อายุครบ 10 ปี จำนวน 1,800 คัน หากฝ่าฝืนวิ่งให้บริการต่อ ถือว่า ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 2 แสนบาท ขณะที่คนขับรถ มากกว่า 2 พันคนต้องตกงาน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ภายหลังจากที่มีการหารือ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของชมรมรถตู้ ที่ขอให้ขนส่งทางบกขยายอายุรถตู้หมวด 1 ที่วิ่ง ในเขตกทม. เพิ่มอีก 5 ปี จนถึงปี 65, ขอให้การปรับเปลี่ยนรถตู้ เป็น “รถไมโครบัส” เป็นมาตราการโดยความสมัครใจ และขอปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 5 บาท นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ มีมติไม่รับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ โดยไม่ต่ออายุรถตู้ในกทม. ซึ่งจะทำให้รถตู้ 1,800 คัน จากทั้งหมดราว 6,000 คัน จะต้องหยุดวิ่งให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป เพราะอายุรถครบ 10 ปี ซึ่งอาจจะกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการ แต่หากวิ่งต่อไปจะถูกจับ เพราะผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท

ทั้งนี้ในจำนวนที่รถตู้ที่ต้องหยุดให้บริการ 1,800 คันในปีนี้ จะส่งผลกระทบให้คนขับรถมากกว่า 2,000 คน ต้องตกงาน และผู้ประกอบการรถตู้ครึ่งหนึ่งคงเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน โดยเหตุผลที่ผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะส่วนหนึ่ง ไม่กล้าลงทุนซื้อรถคันใหม่ เนื่องจาก เพราะยังประเมินผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้า ที่จะก่อสร้างเสร็จหลายโครงการในระยะอันใกล้นี้ไม่ได้

ข้อมูล:https://workpointnews.com

Facebook Comments
%d bloggers like this: