นาข้าวแห้งตาย!! ฝนหลวงภาคอีสาน บินสำรวจวาปีปทุม แจงสภาพอากาศยังไม่พร้อม รอเวลานิดนึง

  • Admin
  • July 14, 2019
  • Comments Off on นาข้าวแห้งตาย!! ฝนหลวงภาคอีสาน บินสำรวจวาปีปทุม แจงสภาพอากาศยังไม่พร้อม รอเวลานิดนึง

ฝนหลวงภาคอีสานบินสำรวจอำเภอวาปีปทุม หลังฝนไม่ตกกว่า 2 เดือน นาข้าวแห้งตายเป็นบริเวณกว้างกว่า 5 หมื่นไร่ น้ำอุปโภคบริโภคไม่มี เดือดร้อนไม่น้อยกว่า 10 ตำบล 69 หมู่บ้าน ฝนหลวงได้เข้ามาช่วยเหลือ แต่ต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อสำรวจผืนนา ลงพื้นที่และพบชาวนา ที่ทำเรื่องร้องขอให้กรมฝนหลวงเข้าไปทำฝนเทียม เนื่องจากฝนไม่ตกติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ทำให้ต้นข้าวที่หว่านเฉาตายไปแล้วจำนวนหนึ่ง คิดเป็นพื้นที่กว่า 50,000 ไร่

ทางชาวบ้านอำเภอวาปีปทุม ได้ทำพิธีการขอฝนในแบบโบราณ โดยการแห่นางแมวขอฝน ได้นำตุ๊กตาแมวมาแห่ ได้มีการฟ้อนรำของชาวบ้าน และมีพราหมณ์มาทำการสวดพิธีในการเพื่อขอให้ฝนตกลงมา ตามความเชื่อของชาวบ้าน จากนั้นจึงได้เข้าห้องประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรับทราบปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน ในอำเภอวาปีปทุม ในพื้นที่ต่างๆ จากที่ ปภ. ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก ศรีสะเกษ มหาสารคาม และชลบุรี รวม 8 อำเภอ 33 ตำบล 232 หมู่บ้าน ที่มหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ กล่าวว่า ทางฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบจากที่ชาวบ้านอำเภอวาปีปทุม ได้ทำการร้องขอให้เรามาบินเพื่อให้ทำฝนหลวงทางเราเลยต้องมาดูสภาพจริง และได้บินสำรวจหลายรอบแล้ว แต่ในการทำฝนหลวงทุกอย่างต้องพร้อมหมด จึงทำให้เราต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสม เมฆจับกลุ่มความชื้นในอากาศที่มากพอและลมเป็นปัจจัยสำคัญ

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

จึงอยากให้ชาวบ้านในอำเภอวาปีปทุม เข้าใจ และต้องรอเวลานิดนึง เราพร้อมที่ช่วยเหลือเกษตรกรในภาคอีสานตอนกลางนี้อยู่แล้วเพราะประสบฝนทิ้งช่วงมาเป็นเวลานาน ทางเราได้ขึ้นบินทุกวัน ทั้งขอนแก่น 2 ลำ สุรินทร์ อีก 1 ลำ ถ้าสภาพอากาศพร้อมฝนหลวงมาช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

แจ้งข่าวชาวสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: