ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน

  • Admin
  • July 13, 2019
  • Comments Off on ยินดีต้อนรับ!! มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับ ป.ตรี รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 จำนวน 9,860 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ การใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ และให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตใหม่ร่วมกันใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

กิจกรรมในงาน เริ่มจากการบรรเลงเพลงต้อนรับน้องใหม่ วง MSU symphony orchestra & MSU Chorus และการบรรยายสาระสำคัญจากหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล กองคลังและพัสดุ สำนักศึกษาทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ งานวินัยจราจร และงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอ ต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกคณะ และการสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ นิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือก รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้มีจำนวน 12 คณะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

นอกจากนี้ การจัดโครงการ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนถุงผ้า และสมุดเล่มเล็ก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม

ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดแบ่งปฐมนิเทศออกเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

ภาพ/บุณฑริกา ภูผาหลวง และ จันเพ็ญ ศรีดาว
ข่าว/ บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา กองกิจการนิสิต

Facebook Comments
%d bloggers like this: