ใกล้เข้าพรรษา!! มหาสารคาม ตรวจเข้มสถานบันเทิง ไม่พบสารเสพติด-อายุต่ำกว่า20 !?

  • Admin
  • July 12, 2019
  • Comments Off on ใกล้เข้าพรรษา!! มหาสารคาม ตรวจเข้มสถานบันเทิง ไม่พบสารเสพติด-อายุต่ำกว่า20 !?

เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 11 ก.ค.62 โดยการอำนวยการของนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนำโดยนายณัฐการ สุรมณี นายวีระยุทธ ทุมดี ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. บูรณาการร่วมตำรวจ สภ.เมืองฯ/ทหาร กกล.รส.จ.มค./สาธารณสุขอำเภอ/สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม/ชุด ชรบ.ต.เกิ้ง ร่วมกันตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม รวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบริการ/สถานประกอบการต่างๆ ในเขตท้องที่ดังนี้


1.ตรวจตราสถานบริการ(ตะวันแดงสาดแสงทอง, ไฮโซตะวันผับ, แก้วกานต์ไนท์คลับ) เพื่อบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.สถานบริการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเข้มงวดมิให้มีการปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการโดยเด็ดขาด


2.สุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานและนักเที่ยวที่เข้าใช้บริการในสถานบริการทั้ง 3 แห่ง จำนวน 44 ราย ผลไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด


3.ตรวจตราสถานประกอบการร้านจำหน่ายสุรา 4 แห่ง


4.แจ้งหนังสือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 16และ 17 กค 62


5.กำชับผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด

//อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: