อนาถใจ!! รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี มีใบประกอบวิชาชีพ เงินเดือน 4,000 บาท

เรียกว่ากลายเป็นภาพที่ถูกแชร์จำนวนมากในโลกออนไลน์ กรณี เพจเฟซบุ๊ก สมัครงาน สอบราชการ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเพี้ยนผิดแผกแต่ประการใด หากในรายละเอียดไม่ระบุว่า เงินเดือน 4,000 บาท

ย้ำ!!! 4,000 บาท (เฉลี่ยตกวันละ 129 บาท)

รายละเอียดได้มีการเปิดเผยเพิ่มว่า โรงเรียนบ้านห้วยทราย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 บ้านเนินกว้าว ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

เอกประถมศึกษา
เอกภาษาไทย
เอกคณิตศาสตร์
เอกภาษาอังกฤษ
เอกสังคมศึกษา

คุณสมบัติเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายศุภณัฐ อ้นน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย โทร 082-5595694 ได้ตั้งแต่วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้หากทำงานครบ 3 ปี สามารถสอบบรรจุกรณีพิเศษ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: