บุญซำฮะ!! ชาวมหาสารคาม กว่า 10,000 คน รำฉลองเมืองครบรอบ 154 ปี

วันที่ 13 มิ.ย.62 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะและนางรำกว่า 10,000 คน จากทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรำเพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้จัดงานร่วมกับพิธีบุญซำฮะ ต้นน้ำทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีบุญซำฮะ ตามคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นต้นน้ำทางวัฒนธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่สืบไป

โดยตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีปัดรังควาน บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน จากนั้นจึงเป็นการฟ้อนรำ จากทั้ง 13 อำเภอ

แจ้งข่าวชาวสารคาม,Punyavut Firsttee Maikami ถ่ายภาพ 0905864295

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: