สุดเจ๋ง!! นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า”

ทีม The CIPS นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 EV CUP 2018 จากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1”

การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เลขที่ 132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 EV CUP 2018 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Consortium for Thailand Electric Vehicle กลุ่มองค์กรยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับสมัครทีมกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 40 ทีม และคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย 9 ทีม ซึ่งผลการแข่งขันทีม The CIPS นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท

สำหรับทีม The CIPS มีสมาชิก 8 คน ประกอบด้วย 1.นายเสฏฐวุฒิ ตุลาโชติ 2.นายณัฐพงษ์ ศรีนุยเพ็ง 3.นายสุริยา โพธิ์สาพิมพ์ 4.นายพงษ์นริน ไชยเพชร 5.นายภาสกร ทางดี 6.นายศิวกร กลมเกลียว 7.นายปรัชญา ระนา 8.นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช โดยมี ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง อ.คเนศ ถุงออด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลงานชนะเลิศในครั้งนี้ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะมีการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนิสิตในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: