Breaking News

ทั้งร้อนทั้งแล้ง!! ปภ.มหาสารคาม แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ปชช.ที่ประสบภัยแล้ง

  • Admin
  • April 24, 2019
  • Comments Off on ทั้งร้อนทั้งแล้ง!! ปภ.มหาสารคาม แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ให้ปชช.ที่ประสบภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยจุดส่งน้ำได้แบ่งเป็น 3 จุด เฉลี่ยปริมาณน้ำที่ให้การสนับสนุน จำนวนจุดละ 10,000 ลิตร/วัน จุดที่ 1 คือบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ใช้ร่วมกับบ้านมะเห็บ หมู่13 จุดที่ 2 บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ใช้ร่วมกับบ้านดอนแดง หมู่ 18 และจุดที่ 3 คือบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ใช้ร่วมกับบ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22

ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ในพื้นที่อบต.เม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยจะยังแจกจ่ายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แจ้งข่าวชาวสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: