เมาแล้วขับพุ่ง!! ทะลุ 4,000 คดี สั่งติด EM 186 ราย สงกรานต์ “มหาสารคาม” ครองแชมป์ 337 คดี

สถิติเมาแล้วขับฉลองสงกรานต์ ยอดพุ่ง 3,454 คดี ศาลสั่งติด EM 165 ราย สถิติรวม 3 วัน สูงกว่า 4,000 คดี พบว่า จ.มหาสารคามยังครองแชมป์ 337 คดี

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศในวันสงกรานต์ (14 เมษายน) พุ่งสูงกว่า 3,455 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 99.97 และคดีขับเสพ 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.03

ขณะที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 186 ราย โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัยตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 นาฬิกา เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น

สำหรับยอดสะสมคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 4 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด (11-14 เมษายน 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 4,067 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,908 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.11

คดีขับเสพ 149 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.67, คดีขับรถประมาท 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.22 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 337 คดี ,กรุงเทพมหานคร 250 คดี และจังหวัดนครพนม 211 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวย้ำมาตรการเข้มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราที่กระทำผิดซ้ำ หรือผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา

ที่ศาลมีคำสั่งให้สืบเสาะและพินิจว่า กรมคุมประพฤติจะตรวจสอบประวัติการกระทำผิดและทำการประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง ในกลุ่มที่มีผลการประเมินสูง จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อดำเนินการบำบัดรักษาต่อไป

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: