พาคนรู้ใจเที่ยว!! วนอุทยานโกสัมพี “แก่งตาด” เล่นน้ำคลายร้อน ชมฝูงลิงแสมสีทอง(คลิป)

  • Admin
  • March 31, 2019
  • Comments Off on พาคนรู้ใจเที่ยว!! วนอุทยานโกสัมพี “แก่งตาด” เล่นน้ำคลายร้อน ชมฝูงลิงแสมสีทอง(คลิป)

วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สวนป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าใช้สำหรับศึกษาธรรมชาติ และพักผ่อน มีทั้งป่าไม้เบญจพรรณ ลำน้ำชี แก่งตาด ลานข่อย และฝูงลิงแสม จำนวนลิงแสมมีประมาณ 800 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้มี 200 ตัวที่เป็น “ลิงแสมสีทอง” ที่เหลือเป็นลิงแสมสีเทา ลิงแสมสีทองหาดูได้ยาก มีเฉพาะในวนอุทยานที่นี่แห่งเดียว

ภายในวนอุทยานมี แก่งตาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคม ช่วงหน้าแล้งน้ำจะตื้นเขินเผยให้เห็นลานหินดาน หรือโขดหินในแม่น้ำชียาว 200 เมตร ในช่วงสงกรานต์แก่งตาดเป็นสถานที่เล่นน้ำยอดนิยม

นอกจากนี้ยังมีลานข่อย ซึ่งมีต้นข่อยธรรมชาติกว่า 200 ต้น ที่กลายเป็นแคระ หน้าที่จึงตัดตกแต่งดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆ อุณหภูมิที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีนกนานาชนิด สัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิง และยังมีนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และพวกนกกระจิบธรรมดา

เดิมป่าแห่งนี้เป็นป่าที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าดอนปู่ตา” ระบบนิเวศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ บริเวณป่าที่มีน้ำท่วมไม่นาน ที่คนอีสานเรียกว่า “ป่าบุ่งป่าทาม” ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์ อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำชี มีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหนองบุ่งมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ มีน้ำขังตลอดปี โดยรอบอาณาบริเวณมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้ยาง ไม้กระเบา ตะโก ข่อย มะเดือ ไม้ไผ่ สำหรับไม้กระเบา ไม้หว้า เป็นทั้งอาหารและยาของลิงแสม กรมป่าไม้โดยส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เข้ามาดำเนินการแต่งตั้งเป็นวนอุทยาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่า “วนอุทยานโกสัมพี”

การเดินทางไปวนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 208 (มหาสารคาม – โกสุมพิสัย-ขอนแก่น) ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 28 กิโลเมตร หรือจะเดินทางจาก ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรเช่นกัน
ชมคลิป

แจ้งข่าวชาวสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: