ขอเชิญทำบุญ!! เวียนเทียน วันมาฆบูชา-ร่วมปฏิบัติธรรม นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

  • Admin
  • February 19, 2019
  • Comments Off on ขอเชิญทำบุญ!! เวียนเทียน วันมาฆบูชา-ร่วมปฏิบัติธรรม นมัสการพระบรมธาตุนาดูน จ.มหาสารคาม

มหาสารคาม ชื่อว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคอีสาน ในปี พ.ศ.2522 กรมศิลปากรและชาวบ้านตำบลนาดูน ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุจากเนินดิน ซากโบราณสถาน บริเวณที่นาของราษฎรท้องที่ หมู่ 1 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่พบมีสัณฐานเป็นเกล็ดขาวขุ่นเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่งประดิษฐานในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริด สอดซ้อนกันเรียงตามลำดับ และบรรจุอยู่ในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นโลหะทรงกลม สูง 24.4 เซนติเมตร ถอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 เซนติเมตร ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 เซนติเมตร

หลังจากการค้นพบพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าอุบัติการณ์ของพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีแก่ชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดสร้างพระบรมธาตุนาดูน เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างประยุกต์จากรูปทรงสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบซึ่งเป็นลักษณะของศิลปะทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-16

พระบรมธาตุนาดูน มีความสูง 50.50 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 35.70 เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7.5 ล้านบาทเศษ การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2530 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เป็นพุทธมณฑลอีสาน

นับแต่นั้นเป็นต้นมาองค์พระบรมธาตุนาดูนก็เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคามและชาวอีสานสืบมา ทุกปีพุทธศาสนิกชน ชาวมหาสารคาม พร้อมใจกันจัดปฏิบัติธรรมแสวงบุญปีละ 4 ครั้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จะต้องเตรียมตัวคือ เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม อาทิ สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอาบน้ำ ผ้าห่ม ชุดขาวสำหรับใส่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น ที่สำคัญผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยารักษาโรคมาด้วย แต่ผู้จัดก็มีการ เตรียมหน่วยพยาบาลไว้ให้การดูแลตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติธรรม อีกอย่างไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมา ด้วยไม่มีความจำเป็นและอาจเกิดการสูญหายได้

งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-24 ก.พ.2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน บุญประเพณีและร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน โดยพร้อมเพรียงกัน

Facebook Comments
%d bloggers like this: