เปิดงานแล้ว!! ยิ่งใหญ่อลังการ “บุญเบิกฟ้าและกาชาดมหาสารคาม” 1-10 ก.พ.(คลิป)

  • Admin
  • February 2, 2019
  • Comments Off on เปิดงานแล้ว!! ยิ่งใหญ่อลังการ “บุญเบิกฟ้าและกาชาดมหาสารคาม” 1-10 ก.พ.(คลิป)

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม และ นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562

ประเพณีบุญเบิกฟ้า เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะไข หรือ เปิด ประตูฝนให้ตกลง สู่โลกมนุษย์ ดังนั้น ชาวอีสาน จึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้ นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค/กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงดิน ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน ที่ได้นำเอาประเพณีบุญเบิกฟ้ามาจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญ ในการฟื้นฟู บำรุงดิน เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่ของตนต่อไป

งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 10 วัน 10 คืน มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การออกร้านมัจฉากาชาด การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ นิทรรศการ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้า OTOP การประกวดวงสตริง Mini concert การประกวด อีสาน Music Talent Show การประกวด Boonberkfha Festival Cover Dance 2019 การแสดงศิลปวัฒนธรรม และงานราตรีเส้นสายลายผ้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในที่น่าสนใจในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดฯเป็นเวทีให้ผ้าไทยทุกประเภทที่ผลิตและแปรรูปในจังหวัดมหาสารคาม ได้เผยแพร่เป็นที่นิยมสวมใส่ได้ในทุกโอกาส นอกจากจะมีร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน การออกร้านของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ


ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ยังได้จัดทำสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2562 เพื่อจัดหา รายได้และให้ประชาชนได้ร่วมสนุกชิงรางวัล โดยจะมีการหมุนรางวัลออกสลากกาชาดสมนาคุณ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2562

Facebook Comments
%d bloggers like this: