Breaking News

รอบคัดเลือก!! มหาสารคาม จัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลา อำเภอโกสุมพิสัย

  • Admin
  • January 23, 2019
  • Comments Off on รอบคัดเลือก!! มหาสารคาม จัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลา อำเภอโกสุมพิสัย

ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ระดับอำเภอโซนที่ 1
เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน ประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ระดับอำเภอโซนที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง แกดำ โกสุมพิสัย เชียงยืน กุดรัง ชื่นชมและอำเภอกันทรวิชัย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าไปประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

สำหรับการประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดโคเนื้อลูกผสมจำนวน 5 รุ่น ได้แก่โคเนื้อลูกผสมบราห์มันเพศเมียรุ่นฟันน้ำนม โคเนื้อลูกผสมบราห์มันเพศเมียรุ่นฟันแท้ โคเนื้อลูกผสมสายเลือดยุโรปเพศเมียรุ่นฟันน้ำนม โคเนื้อลูกผสมสายเลือดยุโรปรุ่นฟันแท้และโคเนื้อลูกผสม บราห์มันเพศผู้ไม่จำกัดรุ่นและการประกวดกระบือจำนวน 3 รุ่น ได้แก่กระบือเพศเมียรุ่นฟันน้ำนม กระบือเพศเมียรุ่นฟันแท้และกระบือเพศผู้ไม่จำกัดอายุ นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากโคเนื้อ 4 ชนิด ได้แก่ ลาบขม ส้ม หม่ำ และลูกชิ้นเนื้อ

นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนโคเนื้อเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศลำดับที่ 8 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านปศุสัตว์เป็นแนวทางที่กรมปศุสัตว์ได้ความสำคัญหากเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ก็จะเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้านปศุสัตว์สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง

ซึ่งการจัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหัดมหาสารคามจัดขึ้นนั้นเป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นถึงความหลากหลายของการพัฒนาทางด้านพันธุกรรมและทำให้เกิดความต้องการที่อยากจะพัฒนาพันธุกรรมให้เกิดขึ้น

ทั้งนี้การประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ระดับอำเภอโซนที่ 2 จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ.ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช โดยมีอำเภอที่เข้าร่วมประกวดประกอบด้วยอำเภอวาปีปทุม นาดูน พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราชและอำเภอนาเชือก ก่อนที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดต่อไปในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

Facebook Comments
%d bloggers like this: