Breaking News

คืนอำนาจให้ประชาชน!! กลุ่มนิสิต มมส แถลงการณ์ ชูป้ายหยุดยื้อ! หยุดเลื่อนเลือกตั้ง!

  • Admin
  • January 21, 2019
  • Comments Off on คืนอำนาจให้ประชาชน!! กลุ่มนิสิต มมส แถลงการณ์ ชูป้ายหยุดยื้อ! หยุดเลื่อนเลือกตั้ง!

เมื่อเวลา 15:00 น. วันที่ 21 ม.ค.62 กลุ่มนักกิจกรรม นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนกว่า 50 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายหยุดยื้อหยุดเลือนการเลือกตั้ง การขอคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้ง ภายในตึกในคณะการเมืองการปกครอง และได้มาอ่านแถลงการณ์ที่หน้าบริเวณคณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)

จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กระทำปฏิวัติรัฐประหาร โดยการยึดอำนาจของประชาชนเมื่อปี 2557 โดยได้ให้คำมั่นว่าจะคืนการปกครองประชาธิปไตยให้โดยเร็ว แต่แล้ว คสช. ก็ผิดำพูดเลื่อนวันเลือกตั้งมาไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งแล้ว แม้ในกระทั่งในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นการขัดขวางการกลับสู่ประชาธิปไตยและเป็นการโกหกประชาชนโดยเจตนา ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า คสช.มีเจตนาจะอยู่ในอำนาจต่อไป


พวกเราในฐานะกลุ่มนักกิจกรรม และนิสิต มมส. และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่มีการตื่นตัวในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยมีความกังวลต่อท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลซึ่งมีแนวโน้มที่จะเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ออกไปซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของรัฐบาล คสช. การกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดความสั่นคลอนในความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและประเทศไทย ทำลายความเชื่อมั่นในทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศและประชาชนในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นนับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้พวกเรากลุ่มนักกิจกรรม มมส. และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. ดำรงไว้ซึ่งสัตย์วาจาที่เคยได้ให้สัญญากับประชาชนและประชาคมนานาชาติเอาไว้โดยการคืนอำนาจที่พวกท่านได้ยึดไปกลับคืนสู่ประชาชนผ่านการเลือกตั้งตามแผนเดิมที่เคยได้เปิดเผยและให้คำมั่นสัญญาต่อสื่อมวลชน ประชาชนในประเทศ และนานาประเทศ โดยการจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562


สุดท้ายนี้พวกเรากลุ่มนักกิจกรรม มมส.และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยขอแสดงจุดยืนในการสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค อีกทั้งเป็นระบอบที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้มากกว่าระบอบการปกครองอื่นใด จึงขอคัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพื่อให้ประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจเป็นของประชาชนโดยเร็ว และขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม

จากนั้นได้รวมกันจุดเทียนเพื่อให้ความแสงสว่างส่งไปถึงคณะ คสช. และยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1 นาที พร้อมทั้งตะโกนว่าไม่เลื่อน จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันกลับ

Facebook Comments
%d bloggers like this: