รู้แล้วของใคร!! เผยหน่วยงานที่ดูแล ‘อนุสาวรีย์ชัย’ เป็นพื้นที่ ไม่มีโฉนดที่ดิน!?

  • Admin
  • September 11, 2018
  • Comments Off on รู้แล้วของใคร!! เผยหน่วยงานที่ดูแล ‘อนุสาวรีย์ชัย’ เป็นพื้นที่ ไม่มีโฉนดที่ดิน!?

วันที่ 11 ก.ย.61 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. กล่าวถึงกรณีการหาหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ว่า กทม.ยินดีที่จะรับอนุสาวรีย์ โบราณสถานต่างๆในพื้นที่ทั้งหมดมาดูแล ซึ่งที่ผ่านมากทม.มีประสบการในการดูแลโบราณสถานที่เคยได้รับมอบจากกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการมาดูแลอยู่แล้ว อาทิ สะพานเก่าแก่ ป้อมมหากาฬ คลองโอ่งอ่าง เป็นต้น

ด้านนายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวว่า สำนักผังเมือง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูลกรมที่ดินเพื่อสอบถามหลักฐานโฉนดที่ดินของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะสามารถระบุถึงความเป็นเจ้าของได้

ซึ่งปรากฏว่า อนุสาวรีย์ชัยฯนั้นไม่มีโฉนดที่ดิน มีเพียงที่ดินบริเวณโดยรอบตัวอนุสาวรีย์ชัยฯเท่านั้นที่มีโฉนด ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นของกรมธนารักษ์ ทั้งนี้อนุสาวรีย์ชัยฯตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นถนน ซึ่งตามกฎหมายที่ดิน ถนนถือเป็นพื้นที่สาธารณะ จึงเป็นหน้าที่ของกทม. ที่จะต้องดูแล

ข้อมูล:ข่าวสด

Facebook Comments
%d bloggers like this: