มาตรการเข้ม!! ‘จักรทิพย์’ สั่งตร.ทั่วประเทศ จับตาลอยกระทง ห้ามพลุ-ประทัด-โคม-ยิงปืนขึ้นฟ้า

  • Admin
  • November 13, 2018
  • Comments Off on มาตรการเข้ม!! ‘จักรทิพย์’ สั่งตร.ทั่วประเทศ จับตาลอยกระทง ห้ามพลุ-ประทัด-โคม-ยิงปืนขึ้นฟ้า

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งถือเป็นวันลอยกระทง ว่าวันดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก สถานที่บางแห่งมีการจัดงานแสดงแสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน รำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วยนั้น

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือสั่งการไปยังกองบัญชาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการจราจร การป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561

“ผบ.ตร.กำชับในการเพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม อุบัติเหตุทางน้ำและอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจออกตรวจตราตามสถานบริการ สถานบันเทิง ชุมชน สวนสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรมรื่นเริง สถานที่ที่มียานพาหนะจอดเป็นจำนวนมาก เพื่อลดโอกาสในการกระทำความผิด จัดฝ่ายสืบสวน กดดัน ติดตามบุคคลเป้าหมาย รวมทั้งควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน สร้างช่องทางเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการระมัดระวังป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและอบายมุขประเภทต่างๆ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจัดเรือออกตรวจตราตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำและประสานกับกรมเจ้าท่าตรวจความเรียบร้อย ความมั่นคงของโป๊ะหรือท่าเทียบเรือ และพิจารณาร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ กำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิงเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” รองโฆษก ตร.เผย

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า สำหรับมาตรการปราบปราม ได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ในการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย และตั้งจุดตรวจค้นทั้งพื้นที่ชั้นนอก ชั้นใน บริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงาน ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ อาวุธ ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย รถต้องสงสัย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสืบสวนหลังเกิดเหตุในเส้นทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุร้าย มุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานที่ขนส่ง แหล่งคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่จัดงานที่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมาก

“ด้านมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อเหตุร้ายในพื้นที่ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ โดยเพิ่มความเข้มในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่ที่มีชาวต่างชาตินิยมเดินทางไปเที่ยว สถานที่สำคัญ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการหลอกลวงการขายสินค้าหรือบริการของกลุ่มมิจฉาชีพ แก๊งต้มตุ๋น ผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล รวมถึงการกระทำอนาจรที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมให้กองบัญชาการสันติบาล (บช.ส.) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ หากพบว่ามีสิ่งบอกเหตุหรือมีความเคลื่อนไหวใดๆ ในการฉวยโอกาสก่อความไม่สงบ การลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนใน หรือเหตุอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง และให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรด้วยความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเป็นกรณีพิเศษ” รองโฆษก ตร.กล่าว

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำในบริเวณสถานที่จัดงานลอยกระทงและเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาจราจร จัดเตรียมเส้นทางเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบ ตลอดจนตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณเส้นทาง เข้า-ออกพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ และขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎจราจรในพื้นที่การจัดงานอย่างเคร่งครัด

รองโฆษก ตร.กล่าวต่ออีกว่า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยห้ามเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอยในลักษณะที่จะสร้างความหวาดกลัวและก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น การยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร

“การแต่งกายไม่ควรประดับของมีค่าหรือนำทรัพย์สินสินติดตัวไปจำนวนมากเพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ให้ระมัดระวังการบริการโป๊ะ ท่าเทียบเรือหรือพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังเพื่อมิให้ถูกหลอกลวงไปในทางมิชอบ หรือประพฤติตนไม่สมควร รวมถึงไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพัง และฝากเตือนผู้ปกครองที่จะนำบุตรหลานออกมาเที่ยวในวันลอยกระทงให้เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในกระเป๋า เพื่อสะดวกในการติดตามกรณีเกิดการพลัดหลง” รองโฆษก ตร.เผยมาตรการ ผบ.ตร.

รองโฆษก ตร.กล่าวด้วยว่า วันลอยกระทง ในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทงทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน ส่วนจุดลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ เอเชียทีค, สะพานพระราม 8, วัดเทพลีลา และห้างไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย, ลอยกระทงประจำปี 2561 จังหวัดพังงา, งานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา ประจำปี 2561 จังหวัดชลบุรี, สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ จังหวัดขอนแก่น, งานประเพณีลอยกระทง ตลอดเกาะลอย ปี 2561 จังหวัดระยอง, ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2561 จังหวัดนครราชสีมา, เทศกาลโคมลำพูน ประจำปี 2561 จังหวัดลำพูน, งานประจำปีสืบสานประเพณีลอยกระทง วัดอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท, งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 100 ดวง ประจำปี 2561 จังหวัดตาก, งานประเพณีไทยและเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง หนองพระแล ประจำปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์, งานคืนเพ็ญงามอร่าม…พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ,สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด เป็นต้น

Facebook Comments
%d bloggers like this: