สัญญาณแล้งมหาสารคาม!! โครงการส่งน้ำฯ ประกาศแจ้ง งดการเพาะปลูกพืช ปี 61/62

  • Admin
  • October 30, 2018
  • Comments Off on สัญญาณแล้งมหาสารคาม!! โครงการส่งน้ำฯ ประกาศแจ้ง งดการเพาะปลูกพืช ปี 61/62

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ประกาศแจ้งงดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/62 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนน้อย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ออกประกาศแจ้งงดการเพาะปลูก พืชฤดูแล้งประจำปี 2561 /2562 ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พื้นที่เขื่อนมหาสารคามและเขื่อนวังยางเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนอุบลรัตน์น้อยฉบับที่ 1

ภาพประกอบ

เนื่องด้วยปัจจุบันได้ผ่านฤดูฝนประจำปี 2561 และได้เกิดภาวะภัยแล้งฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติมากทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันมีน้ำปริมาณ มีปริมาณน้ำ 856.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้เพียง 279.99 ล้านลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำ 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา และรักษาระบบนิเวศในลำน้ำช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งของโครงการ ฯ หนองหวาย, เขื่อนมหาสารคาม และเขื่อนวังยางได้

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง จึงขอประกาศงดการส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2561/2562 ในเขตพื้นที่ชลประทาน ของเขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง และไม่สนับสนุนให้ใช้น้ำจากลำน้ำชีเพื่อการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากการอุปโภค-บริโภค และการประปา พร้อมขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กไม่สนับสนุนการสูบน้ำ จากลำน้ำชีเพื่อการเกษตรกรรม

จึงขอประกาศแจ้งเกษตรกร งดการสั่งเมล็ดพันธุ์พืช ข้าว ลูกกุ้ง ลูกปลา มาเพาะเลี้ยงเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำได้ที่ www.middlechi.net หรือประสานข้อมูลได้ที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทรศัพท์หมายเลข 087 227 6207

วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: