คืบหน้า!! มมส เร่งปรับภูมิทัศน์ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง)

  • Admin
  • October 25, 2018
  • Comments Off on คืบหน้า!! มมส เร่งปรับภูมิทัศน์ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง)

มมส กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง)

วันที่ 25 ต.ค. 61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 2,500 ตารางเมตร

เพื่อเตรียมความพร้อม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 -2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่จะถึงนี้


ภาพ : ยศนนท์ ศรีวิจารย์ และจิรศักดิ์ วงพรมบุตร
ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ที่มา : กองอาคารสถานที่

Facebook Comments
%d bloggers like this: