พร้อมเป็นเจ้าภาพ!! มมส จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 16-22 ต.ค.นี้

  • Admin
  • October 9, 2018
  • Comments Off on พร้อมเป็นเจ้าภาพ!! มมส จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) 16-22 ต.ค.นี้

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบัน/ผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สื่อมวลชนเข้าร่วม กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแนะนำสนามแข่งขัน ก่อนที่จะรับฟังการชี้แจงข้อบังคับระเบียบการแข่งขัน และทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 16-22 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้านสนามแข่งขัน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ในการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 23 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ /ในกำกับของรัฐ จำนวน 7 สถาบัน มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 1 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 11 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 1 สถาบัน และวิทยาลัย จำนวน 3 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และเซปักตะกร้อ โดยใช้สนามแข่งขัน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ต่อไป

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และ อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กองกิจการนิสิต

Facebook Comments
%d bloggers like this: