ด่วนที่สุด!! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ 81 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

  • Admin
  • October 4, 2018
  • Comments Off on ด่วนที่สุด!! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครพนักงานราชการ 81 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา(ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป และ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง
1.ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา
2.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
3.ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
4.ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

กลุ่มงานบริการ
5.ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย จำนวน 19 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
6.ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) จำนวน 12 อัตรา

การรับสมัครและวิธีรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ https://ddpm.thaijobjob.com/ สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร คลิก

Facebook Comments
%d bloggers like this: