เข้าสู่ฤดูหนาว!! มหาสารคาม ชี้แจง แผนปฏิบัติการฝนหลวง สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค.!?

  • Admin
  • October 3, 2018
  • Comments Off on เข้าสู่ฤดูหนาว!! มหาสารคาม ชี้แจง แผนปฏิบัติการฝนหลวง สิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค.!?

วันที่ 3 ต.ค.61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประสานสอบถามวิธีปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องของกระบวนการวางแผนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่มีการร้องขอฝนหลวงเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง

โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานว่า ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหน่วยปฏิบัติการรวม 4 หน่วย ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมาสุรินทร์ และอุบลราชธานี (ปิดหน่วยปฏิบัติการสิ้นเดือนกันยายน) และผู้ร้องขอรับบริการฝนหลวง ทั้งจากเกษตรกรโดยตรง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการน้ำ และจากตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวง ของกรมฝนหลวงเองทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ ล่าสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งอ่าง/เขื่อนเก็บน้ำ ที่สำคัญ ๆ ของภาค เช่น อุบลรัตน์ ลำแซะ ลำนางรอง ลำมูลบน ลําปลายมาศ ลำพระเพลิง ห้วยจระเข้มาก

ล่าสุด อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฤดูฝนปีนี้มีฝนตกน้อยกว่าปกติ โดยเฉพาะเดือนสิงหาคม ซึ่งตามปกติจะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตก รวมตลอดเดือนมากที่สุดแต่กับมีฝนตกปริมาณน้อยกว่าปกติ 100-200 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่การวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือจะเริ่มดำเนินการทันทีเมื่อสภาพอากาศ และข้อมูลสนับสนุนพร้อม สำหรับการบินทำฝนหลวง โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้ง 9 จังหวัด และอ่างเก็บน้ำต่างๆ เป็นเป้าหมายประจำวัน และจะวางแผนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด สลับหมุนเวียนไปตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

โดยหาพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกในปริมาณมาก จะสลับไปวางแผนช่วยเหลือพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด และจะปฏิบัติการซ้ำฝนตกน้อย และยังมีน้ำไม่เพียงพอ

แผนปฏิบัติการฝนหลวงปีนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศต่ำ และอากาศมีสภาพทรงตัวตามลักษณะของอากาศในฤดูหนาวส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้


………………………………………………………………………………
วิศิษฎ์ เย็นศิริ/ ส.ปชส.มหาสารคาม /ข่าว

Facebook Comments
%d bloggers like this: