เอาจริงแล้ว!! ขายหวยเกิน 80 หนาวแน่ กองสลากให้รางวัลคนนำจับ 1 พันบาท

June 14, 2019

วันที่ 13 มิ.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2549 เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยกำหนดอัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท 2. ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท ทั้งนี้การขอรับเงินรางวัลในการจับผู้ขายสลากเกินราคาผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่จะต้องมาขอรับเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกุมซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป โดยให้ผู้จับกุมหรือผู้แจ้งความนำจับ เสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยที่ทำการจับกุม เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการขอรับเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายใน 1 ปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกสาร.

Read More

เซ่นนโยบายทวงคืนผืนป่า!! ศาลชัยภูมิ สั่งจำคุกยายวัย 74 ปี ปรับ 4 แสน ข้อหารุกป่า

June 13, 2019

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 นางสุณี นาริน ,น.ส.สุภาพร สีสุข และนางปัทมา โกเม็ด ตกเป็นจำเลย กรณีอุทยานแห่งชาติไทรทอง ฟ้องคดีชาวบ้านซับหวาย ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เดินทางไปยังศาลชัยภูมิ เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามหมายนัด โดยจำเลยทั้ง 3 ราย ได้แยกกันไปตามห้องพิจารณาคดี โดย นางสุณี นาริน ยายชราอายุ 74 ปี เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ห้องพิจารณาคดี 5 ถูกศาลสั่งจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 439,027 บาท ส่วน น.ส.สุภาพร สีสุข (พี่สาวคนโตของกบ นิตยาม่วงกลาง) เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ห้องพิจารณาคดี 6 โดยศาลมีคำสั่งจำคุก 5 เดือน 10 วัน ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 380,000 […]

Read More

สาธุ!! ดวง 5 ราศี ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเอง แต่จะสุขสบายก่อนอายุ 40 แน่นอน

June 13, 2019

ในช่วงนี้ ดวง ชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง อาจารย์ออย จากเฟซบุ๊กเพจ ดวง 12 ราศี เผย 5 ราศี ดวงเป็นคนต้องทำมาหากินด้วยตัวเอง พึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้ ขยันอดทนแล้วจะสุขสบายก่อนอายุ 40 ปีแน่นอน โดย 5 ราศี ประกอบด้วย ราศีเมถุน ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีพิจิก ราศีธนู โดยทั้ง 5 ราศีนี้ ดวงเป็นคนต้องทำมาหากินด้วยตัวเอง พึ่งคนอื่นไม่ค่อยได้ ขยันอดทนแล้วจะสุขสบายก่อนอายุ 40 ปีแน่นอน

Read More

บุญซำฮะ!! ชาวมหาสารคาม กว่า 10,000 คน รำฉลองเมืองครบรอบ 154 ปี

June 13, 2019

วันที่ 13 มิ.ย.62 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะและนางรำกว่า 10,000 คน จากทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรำเพื่อฉลองเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 154 ปี บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้จัดงานร่วมกับพิธีบุญซำฮะ ต้นน้ำทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีบุญซำฮะ ตามคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นต้นน้ำทางวัฒนธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานให้คงอยู่สืบไป โดยตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีปัดรังควาน บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย พร้อมเคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน จากนั้นจึงเป็นการฟ้อนรำ จากทั้ง 13 อำเภอ แจ้งข่าวชาวสารคาม,Punyavut Firsttee Maikami ถ่ายภาพ 0905864295

Read More

เชิญร่วมทำบุญ สร้างพระธาตุศรีไตรคุณ วัดเหล่าจั่น อำเภอแกดำ

June 8, 2019

วัดเหล่าจั่น บ้านเหล่าจั่น ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม อันเนื่องมาจากองค์พระธาตุศรีไตรคุณ ซึ่งมีความหมายเป็นทางการว่า พระเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้สักการะบูชาระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และในความหมายแฝง คือ พระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณของหลวงปู่ 3 องค์ พระธาตุฐานกว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 32 เมตร ศิลปผสมผสานระหว่างล้านนาและล้านช้าง รอบและบันไดทั้ง 4 ทิศ มีพญานาคราช 8 องค์ล้อมรอบฐานพระธาตุ ปลียอด 3 เมตรหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลว นพปฎลสุวรรณฉัตร สูง 3 เมตร ทำด้วยทองแดงดุนลายลงรักปิดทอง ที่เรือนธาตุในซุ้มทั้ง4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์ แบบศิลปะล้านช้าง ซุ้มละ 1 องค์ ในเรือนธาตุจะบรรจุคัมภีร์ใบลานของโบราณ พระพุทธรูป วัตถุมงคลของเก่าที่มีผู้บริจาคแล้วปิดไว้ถาวร ส่วนชั้นล่างมีทางเข้าทั้ง 4 ทิศ ใจกลางมีบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ผนังตั้งรูปเหมือนหลวงปู่สุทธี หลวงปู่บุญศรี […]

Read More

ไม่เหมาะเป็นนายก!! “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม ซัด “บิ๊กตู่” ไม่ต่างจากเอาคนเผาวัด มาเป็นเจ้าอาวาส (คลิป)

June 5, 2019

วันที่ 5 มิ.ย. ที่รัฐสภาชั่วคราว อาคาร TOT นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายชี้ พลเอก ประยุทธ์ มีลักษณะต้องห้ามหลายข้อ ขณะที่ธนาธรมีความเหมาะสมกว่า ประการแรก พลเอก ประยุทธ์ ขาดคุณสมบัติมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องธำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่พลเอก ประยุทธ์ เป็นหัวหน้ากบฏ ทำการยึดอำนาจ ซึ่งมีความผิดชัดเจน แต่นิรโทษกรรมตัวเอง ดังนั้นการให้เป็นนายกฯ ต่อไม่ต่างจากเอาคนเผาวัดมาเป็นเจ้าอาวาส เอาโจรมาเป็นตำรวจ ชี้ไม่มีเหตุจำเป็นต้องรัฐประหาร ไม่เช่นนั้นคงไม่นิรโทษกรรมตัวเอง นอกจากนี้ยังเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตย โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้ประชาธิปไตยบิดเบี้ยวเพื่อสืบทอดอำนาจต่อ อ้างอิงคำพูดของ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐที่กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพรรคพลังประชารัฐ ทำให้ได้ประชาธิปไตยที่อัปลักษณ์ ทั้งระบบนับคะแนนที่โลกตะลึง เป็นประเทศเดียวที่ตั้งรัฐบาลยากที่สุด นอกจากนี้ยังถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้สุทินยังชี้ว่าพลเอก ประยุทธ์ ไม่รักษาซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ไม่ยึดมั่นใจระบบนิติรัฐ และตัดสินใจบนผลประโยชน์ที่ขัดกันของตัวเองในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยใช้มาตรา 44 ที่ขัดต่อหลักปฏิบัติสากล  

Read More

สุดเจ๋ง!! นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า”

June 4, 2019

ทีม The CIPS นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 EV CUP 2018 จากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1” การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ 3-4 ล้อ เพื่อผู้สูงอายุสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เลขที่ 132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 EV CUP 2018 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Consortium for Thailand Electric Vehicle กลุ่มองค์กรยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับสมัครทีมกลุ่มนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 40 ทีม […]

Read More

จับแพะหรือไม่!! “จักรทิพย์” สั่งพิสูจน์ความจริงคดียาเสพติด ในพื้นที่ สภ.บรบือ มหาสารคาม

June 4, 2019

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร เปิดเผยถึง time line ของขั้นตอนการดำเนินคดีกรณีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในการถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่ สภ.บรบือ ภ.จว.มหาสารคาม ว่าเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จว.มหาสารคามร่วมกันจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่งในคดียาเสพติดฯ ซึ่งให้การซักทอดว่าซื้อยาเสพติดมาจากนายนิต ไม่ทราบนามสกุล โดยติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ต่อวันที่ 3 เม.ย. 62 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงขยายผลเพื่อล่อซื้อ ยาบ้าประมาณ 2,000 เม็ด แต่ผู้ต้องหาหลบหนีไปได้ จากนั้น จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน และ พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้จดทะเบียนการใช้หมายเลขโทรศัพท์ สอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุมัติต่อศาลเพื่อออกหมายจับนายนิต พิจิตรอาจ ต่อศาลจังหวัดมหาสารคาม และศาลได้อนุมัติหมายจับตามคำร้องขอและเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 เวลาประมาณ 09.30 น. นายนิตฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตามหมายจับดังกล่าว และถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย จากนั้นพนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำผู้ต้องหา พิมพ์ลายนิ้วมือ และได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมหาสารคามตามขั้นตอนกฎหมาย สำหรับประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ว่าตนได้ขายโทรศัพท์ไปให้ผู้อื่นก่อนวันเกิดเหตุอีกทั้งตนเองได้อยู่สถานที่อื่นในวันเกิดเหตุ พล.ต.อ.จักรทิพย์ […]

Read More

เดินทางมาไกล!! ชาวบ้านอ.วิเชียรบุรี กว่า 60 คน ร้องผู้ว่ามหาสารคาม ญาติโดนจับคดียาเสพติด

June 3, 2019

แพะยาเสพติดที่วิเชียรบุรี หลังถูกตำรวจบรบือ มหาสารคาม ออกหมายจับอ้างว่าครอบครองยาบ้ากว่า 2,000 เม็ด โดยมีหลักฐานเพียงคำซัดทอดของผู้ต้องหาอ้างว่าสั่งยาผ่านไลน์และเบอร์โทรศัพท์จนตำรวจออกหมายจับ แต่ญาติบอกไม่ได้ใช้เบอร์นี้ไปนานกว่า 2 ปี อีกทั้งยังพบพิรุธของตำรวจในการทำคดี มาร้องเรียน ผวจ มหาสารคาม ให้ทำคดีใหม่ เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 3 มิ.ย. 62 ชาวบ้าน บ้านพุน้ำร้อน ต.ยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 60 คนได้มาที่ศาลกลางจังหวัดมหาสารคามเพื่อพบกับ ผวจ.มหาสารคาม เพื่อร้องเรียน คดีของนายนิต พิจิตรอาจ ผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจ สภ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม จับกุมตัวในคดียาเสพติดจำนวน 2000 เม็ด โดยวันนี้ทั้งญาติๆและชาวบ้านเดินทางมาเพราะเชื่อว่านายนิตเป็นคนดีไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกตั้งข้อหา อาชีพทำไร่อยู่ที่บ้าน และเปิดร้านขายของเล็กๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคนที่ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นรู้จักเป็นอย่างดี เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือชาวบ้านในงานต่างๆ จนกระทั่งวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีหมายจากทางตำรวจที่จังหวัดมหาสารคาม แจ้งเป็นผู้ต้องหาค้ายาบ้า 2,000 เม็ด จากการล่อซื้อแล้วนายนิตขับรถหลบหนีออกมา […]

Read More

สู่อ้อมกอดครอบครัว!! เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

May 31, 2019

เรือนจำมหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 99 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้โอกาสได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีในสังคม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ฝ่ายศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ผู้ต้องราชฑัณฑ์และครอบครัว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ ในครั้งนี้ ซึ่งการปล่อยตัวผู้ต้องราชฑัณฑ์ในวันนี้ เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา 6 (2) (จ) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเหลือโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วปล่อยตัว มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 รวมทั้งสิ้น […]

Read More